Elérhetőségeink - Vodafone.hu

BreadcrumbPortlet

Elérhetőségeink

Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése


Levelezési cím

Vodafone Magyarország Zrt. 1476 Budapest, Pf. 350

Telefonszám

  • 1270 (Vodafone hálózatából, belföldről díjmentesen hívható)
  • Ügyfélszolgálatunk elérhetősége külföldről: 1270, vagy +36707-001270 (normál díjjal hívható)
  • 06/1 288-1270 (normál díjjal hívható)
  • Központi telefonszám: 06/1 288-3288
  • Kiemelt Ügyfélszolgálat Vodafone Nagyvállalati Ügyfelek számára: 1788 (a Vodafone hálózatból belföldön díjmentesen hívható)Kérjük, készítse elő cégszintű ügyfélbiztonsági kódját az ügyintézéshez.

Kontakt kereső

Az oldalon megkeresheti az Önhöz legközelebbi Vodafone-üzletet és időpontot foglalhat, választhat Önt személyesen felkereső Telekommunikációs Partnert, vagy munkatársainkkal telefonon keresztül is egyeztetheti rendelését, amelyet kiszállítunk Önnek.

Kockázatkezelési csoport

  • Tel.: 06/1 288-1750 (normál díjjal hívható munkanapokon 08:30 - 20:00 között)
  • Tel.: 1750 (Vodafone hálózatából, belföldről díjmentesen hívható munkanapokon 08:30 - 20:00 között)
  • Csekkes befizetés igazolások: szamlaleigazolas.hu@vodafone.com

Közbeszerzések

  • Fax: 06/1 288-3149

Kérjük, a fenti faxszámot kizárólag közbeszerzési ügyekben használja, más témában ide érkező levelek továbbításáért felelősséget nem vállalunk.

Nyilvántartásba vevő bíróság neve: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-044159

Panaszkezelés

Az Előfizető bejelentéseit a Szolgáltató Ügyfélszolgálatánál, illetve értékesítési pontjain terjesztheti elő szóban vagy írásban, az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott elérhetőségeken. Az Előfizető által a Szolgáltató Ügyfélszolgálatán tett szóbeli panaszt a Szolgáltató minden esetben 30 napon belül írásban válaszolja meg kivéve, ha a szóban bejelentett panaszban foglaltaknak a Szolgáltató nyomban eleget tesz. Szóbeli panasznak minősül a személyesen, telefonon, vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával szóban közölt panasz. Az írásbeli panasz kivizsgálási és megválaszolási határideje 30 nap. Amennyiben a Szolgáltató a panaszt elutasítja, az Előfizetőt írásban tájékoztatja az elutasítás okáról.

Elektronikus kapcsolatfelvétel ügyfélszolgálatunkkal


A Vodafone Ügyfélszolgálat (lakossági ügyfél panaszok) faxszáma: 061288 – 4270
Számlaleigazolás faxon: 061288 – 3726

Amennyiben nem ért egyet panasza kezelésével, nézze meg, milyen szervekhez fordulhat!


4g4Gaccessoriesicon-app-storeapple broadbandbundle Business_0.1calendarcallcallcenter camera chatchevron-down chevron-left chevron-right chevron-up circle-questionmark closecollect community-thin communityCompleted_0.1country dashboard-thin dashboard data deals delete delivery desktop devices downloadedit error-circle facebook-thin facebook family-two family filters gogoogle-plus-thin google-plus Grid_view_0.1v4grid-view-small heart Home_0.1info-circle kids landline Like_0.1location-regular location-thin location mail menu messagemobile-broadbandmobile my-vodafone network-thin network paygpayment photos icon-play-storeplayplusprint rating-filled ratingrefresh report reports roaming search Security_0 share shoppingsimspeech-bubble technology test_app text tick-bordered Tick_0.1tick-simple tick top-up-two copy top-up-two top-up tvtwitter-thin twitter unlimited copy unlimited users vodafonewarningwindow worldyou copy you youtube-thin youtube