Készülékbiztosítás - Vodafone.hu - Üzleti - Közép- és nagyvállalatok - Szolgáltatások - Biztonsági Megoldások

Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

Készülékbiztosítás

Tudja biztonságban céges mobilkészülékeit!

Kössön biztosítást céges telefonjaira lopás, rongálás vagy véletlenszerű károsodás esetére!

 • Folyamatos üzletmenetet biztosít: kár esetén azonnal új készüléket kap, és máris telefonálhat, e-mailezhet tovább.
 • Havi pár ezer Ft-ért biztonságban tudhat több százezer Ft. értékű készülékeket.
 • Gyors kárrendezés, egyszerű ügymenet.
 

Alap
készülékbiztosítás

Extra
készülékbiztosítás

S készülék kategória havidíja* 490 Ft 790 Ft
M készülék kategória havidíja* 1 090 Ft 1 590 Ft
L készülék kategória havidíja* 1 990 Ft 2 590 Ft
Mire nyújt fedezetet a biztosítás jogos kárigény esetén?
Véletlenszerű károsodás
Elemi károk
Például tűzkár, viharkár
Baleseti okokból történő károsodás
Folyadékkal való érintkezés miatti meghibásodás
Például eső, vízbe esés
Rongálás
Például véletlen leesés, törés, működést befolyásoló egyéb hirtelen sérülés.
Betöréses lopás
Eltulajdonítás dolog elleni erőszak alkalmazásával, pl. lakásfeltörés, gépkocsi feltörés
Rablás
Eltulajdonítás személy elleni erőszak alkalmazásával, pl. telefon erővel, fenyegetéssel történő erőszakos eltulajdonítása
Zseblopás
*S, M, L biztosítási besorolás: A Készülék Vodafone internetes honlapján, illetve a Vodafone készülék árlista kiemelt ügyfeleink részére dokumentumban, www.vodafone.hu feltüntetett kategória besorolása, amely a biztosítási díj, alapja.

Hasznos információk

Mire nem nyújt fedezetet a biztosítás?
 • A telefonon tárolt adatokra – ideértve a telepített szoftvereket, függetlenül attól, hogy azok ingyenesen vagy visszterhesen kerültek beszerzésre – helyreállítására.
 • Ha nem tudja bemutatni a sérült készüléket.
 • Ha 14 éven aluli kiskorúnál volt a készülék, amikor a károsodás vagy lopás megtörtént.
 • Ha csak felületi vagy esztétikai sérülés keletkezett a telefonon, amely a működését nem befolyásolja.
 • Ha őrizetlenül hagyta a készüléket egy bezáratlan helyen a lopás időpontjában.
 • Ha egyszerűen nem találja, nem emlékszik, mi történt vele.
 • Ha közeli hozzátartozója rongálta meg a készüléket.

A biztosító mentesülését és a kártérítési kötelezettség kizárásának az előbbi jellemző eseteken túli részletes eseteit a Vodafone Készülékbiztosítás Általános Szerződési Feltételekben találja.

Megrendelés készülék vásárlásakor

Hogyan tudja megrendelni?

Szokásos módon, kérjük, jutassa el hozzánk céges készülékmegrendelőjét. Csatolja hozzá a Készülék biztosítás igénybevételhez kitöltött és aláírt nyilatkozatot, valamint a Készülék biztosítás számlafizetői megrendelőjét. Fontos, hogy mind a 3 dokumentum hiánytalanul és egy időben érkezzen meg hozzánk. Ellenkező esetben be kell fáradnia márka üzleteink egyikébe a szolgáltatás megrendeléshez.

Milyen iratokra van szükség?

 • Kitöltött és aláírt céges készülék megrendelő nyomtatvány.
 • Készülék biztosítás igénybevételhez kitöltött és aláírt nyilatkozat
 • Kitöltött és aláírt Készülék biztosítás számlafizetői megrendelő nyomtatvány

Hogyan tudja visszajuttatni az adatokat?

Megrendelés készülékvásárlást követő 60 napon belül

Hogyan tudja megrendelni?

Személyesen bármelyik Vodafone márkaüzletben. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy jelenleg kizárólag a márkaüzletekben tudja szolgáltatásunkat igénybevenni.

A Vodafone viszonteladókban sajnos még nem elérhető a szolgáltatás megrendelése.
Itt tudja megkeresni Önhöz legközelebb eső márkaüzletünket

Milyen iratokra van szükség?

 • Az aláíró személyazonosítására alkalmas okirat és érvényes lakcímkártya.
 • Meghatalmazott esetén a fentiek mellett céges meghatalmazás is szükséges.
 • Készülékvásárlás vagy szerződéshosszabbítás során kapott garanciajegy és szállítólevél.
 • A sértetlen, működőképes telefon.
 • Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy amennyiben 4-nél több készülékre szeretne szolgáltatást megrendelni, mielőtt felkeresi a márkaboltjainkat, kérjük, hívja a kiemelt ügyfélszolgálatunkat a 1788 telefonszámon időpont egyeztetés miatt.
Kárrendezés menete
 • Jelentse be a kárt a 06 1 4774127 telefonszámon, munkanapokon 9.00-17.00 óráig. Jogos kárbejelentés esetén megkapja a kárrendezéshez szükséges kárszámot.
 • Keressen fel egy Vodafone márkaüzletet a kárrendezéshez. A kárrendezés során, kérjük, az alábbi dokumentumokat és tárgyakat feltétlenül hozza magával:
  • Személyazonosságot igazoló dokumentumát (személyi igazolványt, útlevelet vagy jogosítványt);
  • Céges meghatalmazást, amennyiben nem Ön, hanem egy beosztottja vagy munkatársa intézi a kárrendezést;
  • A bejelentés során kapott kárszámot;
  • Jótállási jegyet;
  • A vásárláskor kapott számlát vagy szolgáltatási szerződést;
  • Lopás vagy rongálás esetén a rendőrségi jegyzőkönyvet;
  • A sérült készüléket, és annak összes meglévő gyári tartozékát.
 • A márkaüzletben munkatársunk megvizsgálja a sérült készüléket és elfogadja kárigényét, ha nem talál biztosítást kizáró okot (pl. számlatartozás).
 • Kárigény elfogadása után be kell fizetnie a biztosítási csomagjának megfelelő önrészt.
 • Telefonját a helyszínen pontosan ugyanolyan, típusazonos telefonra cseréljük.
Letölthető nyomtatványok

Készülékrendeléssel egyidőben történő biztosításkötéshez a következő nyomtatványokat kell kitölteni a készülék megrendelő nyomtatvány mellett:

További információk

A biztosítást az ACE European Group Ltd. nyújtja, amely Magyarország területén az ACE European Group Ltd. Magyarországi Fióktelepén keresztül fejti ki biztosítási tevékenységét. Az ACE Biztosító és a Vodafone között meglévő csoportos készülékbiztosításhoz való csatlakozással lehet fedezetbe kerülni. A szolgáltatás keretében a biztosított készüléket ért káresemény esetén a készülék – önrész megfizetése mellett történő – cseréjét a Vodafone intézi. A kárrendezés az ACE biztosító megbízottján, a MARSH Kft.-n keresztül történik. Kárbejelentés telefonszáma: (06 1) 477-4127- munkanapokon 9.00 –17.00 óráig. A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül hivatalos ajánlattételnek. A szolgáltatás teljes körű feltételei a Készülékbiztosítás Kiemelt ügyfeleknek ÁSZF-ben, a Vodafone márkaképviseletekben, valamint a Vodafone belföldi hálózatból díjmentesen hívható kiemelt ügyfélszolgálatán (1788) érhetők el. A havidíj tárgyi adómentes és tört havi. Az önrészt jogos káresemény esetén, a kárrendezés során kell megfizetni. A szolgáltatás díja a havi számlával együtt fizetendő a szolgáltatás felmondásának vagy megszűnésének napjáig. A szolgáltatás bármikor felmondható. Egy mobilelőfizetéshez (telefonszámhoz) egy időben csak egy Készülékbiztosítás szolgáltatás köthető.

4g4Gaccessoriesicon-app-storeapple broadbandbundle Business_0.1calendarcallcallcenter camera chatchevron-down chevron-left chevron-right chevron-up circle-questionmark closecollect community-thin communityCompleted_0.1country dashboard-thin dashboard data deals delete delivery desktop devices downloadedit error-circle facebook-thin facebook family-two family filters gogoogle-plus-thin google-plus Grid_view_0.1v4grid-view-small heart Home_0.1info-circle kids landline Like_0.1location-regular location-thin location mail menu messagemobile-broadbandmobile my-vodafone network-thin network paygpayment photos icon-play-storeplayplusprint rating-filled ratingrefresh report reports roaming search Security_0 share shoppingsimspeech-bubble technology test_app text tick-bordered Tick_0.1tick-simple tick top-up-two copy top-up-two top-up tvtwitter-thin twitter unlimited copy unlimited users vodafonewarningwindow worldyou copy you youtube-thin youtube