Az általad kiválasztott utólag fizető előfizetéses tarifa vonatkozásában lehetőség van határozatlan idejű előfizetői szerződés megkötésére is, amelynek részleteit az alábbiakban mutatjuk be.

Tarifáink készülék nélkül elérhetőek határozatlan idejű előfizetői szerződéssel is. A választott tarifát megtalálod a lentiekben, továbbá az előfizetői minőségtől függően a Lakossági vagy Üzleti Általános Szerződési Feltételek 1. számú Díjszabás megnevezésű mellékleteiben. Amennyiben a fentieken túl kérdés merülne fel, személyes tájékoztatásért kérjük, hívd a 1401-et!

A határozatlan idejű előfizetői szerződéshez nem vásárolható egyidejűleg kedvezményes készülék a Szolgáltató kínálatából. A kedvezmények igénybevétele nélkül kötött határozatlan időtartamú előfizetői szerződés Előfizető általi felmondása nem von maga után kötbérfizetést az Előfizető részéről. Az Előfizető a 12 hónapos vagy 24 hónapos határozott időtartamú Előfizetői Szerződés megkötésével a kapott kedvezményekre figyelemmel vállalja, hogy a szerződést a határozott idő lejárta előtt nem mondja fel, illetve nem követ el olyan szerződésszegést, amely alapján a Szolgáltató a szerződést felmondja, vagy a szolgáltatást korlátozza. Amennyiben az Előfizető a fenti kötelezettségeit megszegi, kötbért köteles fizetni. A fizetendő kötbér mértéke az Előfizető által igénybe vett kedvezménnyel egyezik meg. Az Előfizetők által igénybe vehető kedvezmények a következők lehetnek: a. választott tarifacsomaggal vagy opciókkal nyújtott egyedi havi előfizetési díjnak a határozatlan idejű szerződés havi díjához képest számított kedvezményének mértéke (Ft-ban), b. flotta tarifacsomag esetén a választott tarifacsomaggal vagy opciókkal nyújtott egyedi havi előfizetési díjnak a Flotta alaptarifa csomag havi díjához képest számított kedvezményének mértéke c. belépési díjból nyújtott kedvezmény összege (Ft-ban).

100
Perc vagy SMS
1 GB
belföldi és EU-s adatkeret

Go Basic

Határozatlan idejű előfizetői szerződéssel
3 990 Ft / hó tarifa havidíja
Korlátlan
belföldön Vodafone irányba és 200 perc vagy SMS
2 GB
belföldi és EU-s adatkeret

Go Max

Határozatlan idejű előfizetői szerződéssel
6 490 Ft / hó tarifa havidíja
100
Perc vagy SMS
15 GB
belföldi és EU-s adatkeret

Go Net

Határozatlan idejű előfizetői szerződéssel
8 490 Ft / hó tarifa havidíja
Korlátlan
Belföldön, Vodafone EU roaming és RED EU nemzetközi
1 GB
belföldi és EU-s adatkeret

Go Talk

Határozatlan idejű előfizetői szerződéssel
8 490 Ft / hó tarifa havidíja
Korlátlan
Belföldön, Vodafone EU roaming és RED EU nemzetközi
5 GB
belföldi és EU-s adatkeret

RED Live

Határozatlan idejű előfizetői szerződéssel
10 990 Ft / hó tarifa havidíja
Korlátlan
Belföldön, Vodafone EU roaming és RED EU nemzetközi
10 GB
belföldi és EU-s adatkeret

RED Live+

Határozatlan idejű előfizetői szerződéssel
13 990 Ft / hó tarifa havidíja
Korlátlan
Belföldön, Vodafone EU roaming és RED EU nemzetközi
Korlátlan
belföldi és EU-s adatkeret

RED Infinity Pro

Határozatlan idejű előfizetői szerződéssel
16 990 Ft / hó tarifa havidíja

Flotta, utólag fizető előfizetéses tarifa vonatkozásában lehetőség van határozatlan idejű előfizetői szerződés megkötésére is, amelynek részleteit az alábbiakban mutatjuk be

25,40 Ft
percdíj bármely hálózatba

Flotta Alaptarifa

Határozatlan idejű előfizetői szerződéssel
12 319 Ft / hó tarifa havidíja