Tájékoztatunk, hogy bejelentéseidet, panaszaidat a 1270-es központi ügyfélszolgálati számon, elektronikus úton a weboldalon, írásban a 1476 Budapest, Pf. 350 (Vodafone Mobil Szolgáltatás esetén) és a 1476 Budapest, Pf. 303 (Vodafone Otthoni Szolgáltatás esetén) levelezési címre postázva, továbbá üzleteinkben van lehetőséged bejelenteni.
A bejelentések, panaszok intézése
Panaszok intézése méltánylást érdemlő érdeksérelem esetén
A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták rendezésének módja
A Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos jogviták elbírálására jogosult szervek
Az ügyfélszolgálati és panaszkezelési eljárással, az előfizetői szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos viták rendezésének módja
Területileg illetékes gazdasági kamarák mellett működő Békéltető Testület
Adatvédelemmel kapcsolatos érdeksérelem esetén