Készülékbiztosítás

Eszközvédelem, RED csomagjainkba beépített kedvezménnyel

Mire nyújt fedezetet a Vodafone Alap+ eszközbiztosítás?

Véletlen sérülés

Harmadik fél általi rongálás

Gyártói jótálláson kívüli meghibásodás

Beázásból származó vízkárok

Nemzetközi lefedettség

Gyári tartozékok

Lopás

Jogosulatlan hálózati díjak jóváírása

Lopásra kiterjedő biztosítási fedezetért válassza kedvezményesen az Extra+ eszközbiztosítási csomagunk

Mit kell tennem káresemény esetén?

Káresemény esetén

Mielőbb, de az eseménytől számított legfeljebb 8 napon belül jelezze a 1270-es, illetve vállalati ügyfél esetén a 1788-as telefonszámon

(külföldről: +36-1-288-1270 vagy vállalati ügyfélként: +36-1-288-1788)

Technikai beállítások

Sérült készülék esetén a zárolást lehetőleg távolítsa el (pl. iPhone keresése) kárigényének teljesítése előtt.

Adatmentés

Adatvesztés elkerülése végett javasolt az eszközön tárolt adatok mentése.

További információ

Kik jogosultak biztosítás megkötésre?

Csak 18. életévüket betöltött, állandó magyarországi lakcímmel rendelkező személyek köthetnek biztosítást. A biztosítást - lakossági vagy üzleti - számlás Előfizetőink igényelhetik eszköz vásárláskor, vagy az eszközvásárlástól számított 60 napon belül.

Mikor és hogyan kell fizetnem?

A biztosítás havidíját a Vodafone által kiállított havi mobiltelefon számla tartalmazza.

Mi a biztosítási fedezet kezedete és vége?

A biztosítási fedezet kezdete a Csatlakozási Nyilatkozat aláírásának napja (a készülék vásárlásával egyidejűleg, vagy azt követő 60 napon belül).

A biztosítási szerződés az alábbi események egyikének bekövetkeztéig havonta megújul:

  • Ön a biztosítás megszüntetését kezdeményezi
  • Elmulasztja a biztosítási havidíj befizetését
  • Az Ön Vodafone szerződése megszűnik
  • A biztosító megszünteti a biztosítást
  • Ön 12 hónapon belül 3 sikeres kárigényt jelent be

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?

Ön a szerződés megszüntetését a Biztosítónál vagy a Vodafone-nál bármikor kezdeményezheti. Ezt megteheti személyesen bármelyik Vodafone üzletben, vagy Vodafone mobilkészülékéről a 1270-es telefonszám (illetve vállalati ügyfélként a 1788-as telefonszám) hívásával

Vodafone - Eszközbiztosítás

Biztosító: Assurant Europe Insurance N.V.

A holland kereskedelmi kamara által engedélyezett (Nyilvántartási szám: 72959320), a holland Nemzeti Bank (DE Nederlandsche Bank N.V., engedélyszám: R161237) által ellenőrzött, valamint az Európai Uniós szolgáltatásnyújtás szabadságáról szóló rendelkezés hatálya alatt a Magyar Nemzeti Banknál K8805692 számon bejegyzett társaság. Regisztrált cím: Hollandia, Amsterdam, 1105 BE Paasheuvelweg 1.

Assurant