Hasznos információk havi számláidról

Számlád végösszege 2 fő részből tevődik össze: a havidíjakból és a forgalmi költségekből, melyek részletes adatait a „Kiszámlázott díjak" oldalon találod. A legfontosabb szekciók a következők:
Havidíjak
Számlázási gyakorlatunk szerint a havidíjakat előre számlázzuk. Az első számla tartalmaz egy tört havidíjat (visszamenőleg a szolgáltatás bekapcsolásának napjától a számlázási időszak végéig), továbbá egy teljes havidíjat (a következő számlázási időszakra vonatkozóan). Amennyiben tarifacsomagod tartalmaz lebeszélhető/felhasználható keretet, azt az „Előfizetésben foglalt tételek" részben tüntetjük fel.
Tarifacsomagváltás vagy szolgáltatás lemondás esetén, a fel nem használt díjakat a törlés másnapjától jóváírjuk. Az új tarifacsomag mellé választott opciók havidíját az aktiválás napjától számlázzuk.
Fontos, hogy a szolgáltatáshoz tartozó keret időarányosan használható fel.
Forgalmi díjak
A „Forgalmi díjak" alatt a lezárt időszakra vonatkozó használat és az ahhoz kapcsolódó számlázott összegek láthatóak. Ezekből a összegekből csak azok a tételek kerülnek kiszámlázásra a „Nettó összeg" oszlopban, melyek a lebeszélhetőség és a keretek megadása után még fizetendőek, vagy a lebeszélhetőségbe nem tartoznak bele (például: emelt díjas forgalmak). Fontos, hogy adott számlázási időszakban forgalmazott külföldi használatból adódóan tételek esetlegesen későbbi számlában jelenhetnek meg. Tarifacsomagváltás után már az új tarifacsomag díjaival számlázunk.
Egyéb díjak
Részletesen megmutatja, milyen egyéb és egyszeri díjas szolgáltatásokat vettél igénybe ebben az időszakban. Itt találhatóak az egyedi megállapodásokban foglalt kedvezmények mínuszos előjellel, valamint a mobilvásárlások is, amennyiben voltak.
Kedvezmények
Részletesen megmutatja a kiszámlázott engedmények mértékét (például: százalékos havidíj-kedvezmények, valamint azon forgalmi kedvezmények, melyek a lebeszélhető, felhasználható kereten felül adnak csak kedvezményt).
További segítség
További segítséget az applikációban megtalálható Segíthetünk? menüponton belül, a Számlázás főmenü alatt olvashatsz.