Általános információk
Vissza

Első lépések a telefonálásig

SIM kártya

Helyezze be SIM-kártyáját a telefonjába!
A SIM kártya testesíti meg Vodafone-előfizetését, és tartalmazza az ezzel kapcsolatos összes információt.
Helyezze be a kapott Vodafone SIM-kártyát mobiltelefonjába, a készülékhez tartozó használati
útmutatóban leírtak szerint!

Ha ellopták vagy elveszett: A SIM kártya letiltásához a Vodafone Ügyfélszolgálaton (1788 Vodafone
hálózatból, vagy +36 1 288 1788 más hálózatból) szükség lesz a vállalat ügyfélbiztonsági kódjára.
Amennyiben Ön nincs az ügyfélbiztonsági kód birtokában, kérjük, haladéktalanul lépjen kapcsolatba saját
vállalati kapcsolattartójával! (Az ügyfélbiztonsági kódról az 1.5.-ös pontban olvashat részletesebben.)
Amennyiben nem áll rendelkezésére az ügyfélbiztonsági kód, ügyfélszolgálatos munkatársunk 24 órás
tiltást tud aktiválni néhány biztonsági kérdés megválaszolása után, mely beazonosítja Önt.

A további teendők elvégzéséhez, kérjük, hogy mielőbb vegye fel a kapcsolatot a vállalatánál telekommunikációs
ügyintézésre kijelölt kapcsolattartóval, aki az ügyfélbiztonsági kód segítségével két megoldás
közül választhat: vagy a SIM kártya felfüggesztését kéri vagy annak cseréjét.
A kártya cseréje díjköteles, a mindenkori díjszabást az ÁSZF tartalmazza. Az új SIM-kártyát Budapesten
belül futárral, vidékre postai úton küldjük ki. A kiküldött SIM-kártyát biztonsági okokból inaktív állapotban
szállítjuk ki. Az új kártya aktiválását Ügyfélszolgálatunk végzi el két munkanapon belül, ügyfélbiztonsági
kóddal történő beazonosítást követően.

Akkumulátor

Amennyiben szükséges, töltse fel készülékét a dobozban található kábelen keresztül!

PIN kód

PIN kód megadása: A készülék bekapcsolás után először a 4 jegyű PIN kód beírását kéri. A PIN kódot
azon a műanyag kártyán találja meg, ahonnan a SIM-kártyáját törte ki.
Azt javasoljuk, hogy a kapott PIN kódot a lehető leghamarabb változtassa meg egy tetszőleges, 4–8
karakteres számra!
PIN kóddal kapcsolatos beállítások:

 • A Vodafone SIM-kártyán a PIN kód kérése automatikus beállítás, vagyis amennyiben ezen a beállításon nem kíván változtatni, úgy a telefon bekapcsolásakor minden egyes alkalommal szükséges megadnia majd PIN kódját, és csak ezek után tudja használni a készüléket.
 • A PIN-ellenőrzés mint funkció – a PIN kód ismeretében – kikapcsolható. Ebben az esetben a készülék bekapcsolása után a PIN-ellenőrzés már nem történik meg. Mobiltelefonjának használati útmutatója részletesen leírja az ezzel kapcsolatos teendőket.

Fontos: Ha háromszor egymás után rosszul üti be a PIN kódot, SIM-kártyája blokkolódik, ami lehetetlenné
teszi további hívások kezdeményezését, illetve fogadását. A blokkolás feloldásához az ún. PUK
kód szükséges.

PUK kód

A PUK kód arra szolgál, hogy ha háromszor elrontja a PIN kódot, akkor a blokkolt telefont ezzel tudja
feloldani.
A PUK kódot szintén azon a műanyag kártyán találja, ahonnan a SIM-kártyáját kitörte.
Fontos: 10 sikertelen PUK-feloldási próbálkozás után a SIM kártya véglegesen leblokkolt állapotba kerül,
és többé nem használható. Új SIM-kártyát, a vállalati kapcsolattartón keresztül van lehetőség igényelni.

Ügyfélbiztonsági kód

A szerződéskötéskor a vállalati kapcsolattartónak minden esetben választania szükséges egy ügyfélbiztonsági
kódot (4–6 karakter hosszúságú szám), amely a későbbiekben a telefonon történő azonosítást
szolgálja, és megakadályozza az illetéktelen hozzáférést az előfizető/számlafizető adataihoz, illetve
meggátolja az illetéktelen módosításokat az előfizetésen. Ez a biztonsági szám ügyfeleink számára
adatvédelmi szempontból is fontos, megfelelő azonosítás hiányában nem adhatók ki az előfizetésre
vonatkozó adatok. Az ügyfélbiztonsági kód feltüntetésre kerül a szerződés 6. számú mellékletén, így a
vállalati kapcsolattartó számára bármikor visszakereshető.

Fontos: Az ügyfélbiztonsági kódot csak a vállalati kapcsolattartó, vagy a helyettes vállalati kapcsolattartó
ismerheti, ezért semmiképpen ne adják tovább kollégák részére!
Amennyiben Ön nem rendelkezik ügyfélbiztonsági kóddal, ám olyan szolgáltatást szeretne igénybe
venni, amihez ez szükséges, úgy kérjük, lépjen kapcsolatba vállalati kapcsolattartójával, aki jogosult az
Ön előfizetését kezelni.

Az első hívás (belföldi és külföldi hívások kezdeményezése)

A mobilkészülék használati útmutatójában megtalálja, hogy pontosan melyik gombokkal kezdeményezhet,
fogadhat, illetve fejezhet be hívásokat.

Belföldi hívások kezdeményezése:
        Egy másik mobilszám hívása: + 36 70 123 4567
Magyarországi telefonszám hívása – budapesti szám esetén, ahol a körzetszám: 1
        + 36 1 123 4567
Magyarországi telefonszám hívása – nem fővárosi szám esetén, ahol a körzetszám: 88
        + 36 88 123 4567
Nemzetközi hívások kezdeményezése:
        Nemzetközi (pl. németországi) számok hívása*: + 49 84 123 4567

Tipp: Javasoljuk, hogy leggyakrabban hívott telefonszámait a mobilkészülék memóriájába a pluszjellel
(+), majd a 36-os országhívó számmal kiegészített formában tárolja el, hogy ezeket minden alkalommal,
minden helyszínről hívni tudja. Ily módon automatikusan hívhatja ezeket a számokat
külföldről, illetve küldhet a szám tulajdonosának SMS-t.

További segítségre van szüksége készüléke beállításához?
Hívja Ügyfélszolgálatunkat a Vodafone hálózatából belföldről díjmentesen hívható 1788-as, egyéb hálózatból
pedig a +36 1 288 1788-as telefonszámon, ahol kollégáink segítséget nyújtanak a Vodafone
mindenkori portfóliójában megtalálható telefonok beállításával kapcsolatban.

Kihez forduljak?

Ügyfélszolgálatot érintő ügyek

 • Árlista, megrendelőlap kérése
 • Forgalmi számla befizetések – leigazolások beérkezése
 • Bejelentés, észrevétel (technikai jellegű, számlával, hálózattal, lefedettséggel kapcsolatban)
 • Biankó csekk kérése
 • Vállalati elektronikus számlaanalitika szolgáltatás és Vállalati E-Számla Rendszer
 • Egyenleginformáció
 • Fizetési mód váltása
 • Folyószámla-kivonat kérése
 • Helyesbítő számla (jóváíró/terhelő)
 • Készülék kikódolása
 • Készülékinformációk, beállítások
 • Levelezési címmódosítás
 • PIN/PUK kód kérése
 • Részletes számla kérése
 • SIM-kártya csere
 • Számcsere
 • Számhordozás
 • Számla újranyomtatás kérése
 • Számlaértelmezés
 • Számlatartozás ellenőrzése
 • Szervizelés (futáros szerviz bejelentés jogosultság alapján, szerviz felvevő helyekről információ)
 • Szerződésbontás (formanyomtatvány kérése, faxok ellenőrzése)
 • Szolgáltatásmódosítás, aktiválás, törlés
 • Szolgáltatások
 • Tudakozó
 • Ügyfélbiztonsági kód módosítása (egy már meglévő kód módosítása)

Back Office ügyintézőt érintő kérdések

 • A cég, intézmény által megadott kapcsolattartó váltása írásos kérelem alapján
 • Előfizetői és számlafizetői adatok módosítása
 • Előfizetői jogviszony váltás
 • Készülékvásárlás
 • Megrendelésekkel kapcsolatos információk (árlista,megrendelőlap, mellékletek, faxok ellenőrzése, készletinformáció)
 • Számlafizető személyének módosítása
 • Számhordozás
 • Új előfizetés aktiválás

Céges előfizetői csoport 1788 (kapcsolattartók számára), dolgozói előfizetői csoport 1270

Kapcsolódó kérdések

Nyomtatványok

Hogy megkönnyítsük az ügyintézést, ezen az oldalon összegyűjtve és csoportosítva megtalálhatja az összes nyomtatvány legfrissebb verzióját, amelyre nagyvállalati ügyfeleink kapcsolattartóinak szüksége lehet.

A kitöltött, cégszerű aláírással és pecséttel ellátott nyomtatványokat kérjük, az (1) 288-3329-es faxszámra küldje el. Ha kérdése merülne fel, hívja Kiemelt Ügyfélszolgálatunkat a 1788-as számon (a hívás hálózaton belül díjmentes).

Ügyféladatok módosításához kapcsolódó nyomtatványok

Számlafizető váltás meglévő vagy új számlafizetőre
A Számlafizető személyének módosítása nyomtatványt abban az esetben szükséges beküldeni, amennyiben egy meglévő számlafizető telefonszámát szeretné egy másik, szintén meglévő vagy új számlafizető nevére átmozgatni.
 
Letöltöm (.pdf formátum)
 
Tulajdonjogváltás
A tulajdonjog váltási nyomtatvány kitöltése abban az esetben szükséges, amennyiben egy jelenleg még az Önök nevén lévő előfizetést más névre kíván átíratni vagy egy más néven lévő előfizetést szeretne átírással a saját céges/ intézményi csomagjába léptetni (pl. magánszemély, vagy más cég az előfizető). Fontos, hogy amennyiben az átírni kívánt telefonszám feltöltő kártyás csomagban van, úgy a nyomtatvány mellett szükséges egy, a szokásos módon kitöltött megrendelőlap is egy SIM kártyára vonatkozóan (készülékkel vagy anélkül), melyen a Hordozni kívánt számok mezőbe beírják a telefonszámot és azt, hogy „Vitamax".
 
Letöltöm (.pdf formátum)
 
Adatmódosítás
Amennyiben a szerződés fennállása alatt az elő-, vagy számlafizető adataiban változás történik, azt az Adatmódosítás nyomtatványon szükséges jeleznie. Fontos, hogy dolgozói csomag esetén (ahol magánszemély a számlafizető), csak a levelezési cím módosítása igényelhető ezen a nyomtatványon. Dolgozói csomag esetén ettől eltérő adatok módosítása csak márkaképviseleten személyesen kérhető az igazoló okmányok bemutatásával.
 
Letöltöm (.pdf formátum)

Előfizetői szerződéssel kapcsolatos módosítások

Szerződésbontás
A Szerződésbontási kérelem nyomtatvány beküldése abban az esetben szükséges, amennyiben egy meglévő előfizetés végleges megszüntetését szeretné igényelni.
 
Letöltöm (.pdf formátum)
 
Tarifacsomag váltás

Amennyiben előfizetésén tarifacsomagot szeretne módosítani ehhez a Vodafone készülék árlista kiemelt ügyfeleinknek nevű dokumentumba csatolt "Készülék megrendelő Kiemelt Ügyfelek részére" című táblázat „Megrendelő” fülén található táblázatot szükséges kitölteni. Itt a „Megrendelés típusánál” tudja kiválasztani a „Tarifacsomag váltást” .

A 4 sz. mellékletben megadott kapcsolattartói emailcímről elegendő elektronikus formában aláírás és pecsét nélkül beküldenie a kitöltött táblát, egyéb esetben csak aláírással és pecséttel ellátva tudjuk elfogadni.
 
Kapcsolattartó adatváltozás
A Kapcsolattartó váltás kérelem nyomtatvány kitöltése akkor szükséges, ha a Vodafone felé korábban a cég/ intézmény részéről kapcsolattartásra meghatalmazott személyét módosítani szeretné, vagy a meglévő kapcsolattartón kívül másikat is szeretne megadni.
 
Letöltöm (.doc formátum)

Szolgáltatások megrendeléséhez kapcsolódó nyomtatványok

Internet Opció
Amennyiben meglévő, hang alapú előfizetésén internet szolgáltatást is szeretne igénybe venni vagy meglévő internet opcióját módosítani kívánja ehhez a Vodafone készülék árlista kiemelt ügyfeleinknek nevű dokumentumba csatolt "Készülék megrendelő Kiemelt Ügyfelek részére" című táblázat „Megrendelő” fülén található táblázatot szükséges kitölteni. Itt a „Megrendelés típusánál” tudja kiválasztani az „Internet opció módosítást”.

 

A 4 sz. mellékletben megadott kapcsolattartói emailcímről elegendő elektronikus formában aláírás és pecsét nélkül beküldenie a kitöltött táblát, egyéb esetben csak aláírással és pecséttel ellátva tudjuk elfogadni.

 

Interaktív segédlet

Tippek, segítség mindenféle eszközhöz