Dolgozói konstrukció
Vissza

Hogyan lehetséges a számhordozással történő csatlakozás dolgozói konstrukcióhoz?

Szükséges dokumentum: Megrendelő

Megrendelő fülön

 • Telefonszám kitöltése (előhívóval és telefonszámmal, egybeírva)
 • Megrendelés típusa „Számhordozás” (legördülő listából kiválasztható)
 • Készülék típusa (amennyiben lesz készülék) 
 • Mennyiség (SIM kártya mennyisége)
 • Választott tarifacsomag (szerződés 1-es melléklete alapján)
 • Kiegészítő opció (választott internet opció a hang előfizetésen)
 • Kapcsolattartó e-mail címéről beküldve

Új Számlafizetői nyilatkozat fülön

 • Első oszlopban kiválasztandó „Dolgozói” jelölés
 • A többi adat értelemszerűen
 • Kinyomtatást követően számlafizetői aláírás az utolsó oszlopban és alul az előfizetőnek

Számhordozhatósági kérdőív

 • Előfizetői adatok
 • A hordozni kívánt előfizetések automatikusan kitöltődnek, ha a megrendelőn a telefonszám mellett a megrendelés típusa „Számhordozás”
 • Minden *-al jelölt mező kitöltése kötelező
 • E-mailben beküldendő a kapcsolattartó által a kiemeltugyfelek.hu@vodafone.com címre.

Hogyan lehetséges új előfizetés vásárlásával történő csatlakozás dolgozói konstrukcióhoz?

Szükséges dokumentum: Megrendelő


Megrendelő fülön

 • Telefonszám nincsen, hiszen új szám kerül kiosztásra
 • Megrendelés típusa „Új előfizetés” (legördülő listából kiválasztható)
 • Készülék típusa (amennyiben lesz készülék) 
 • Mennyiség (SIM kártya mennyisége)
 • Választott tarifacsomag (szerződés 1-es melléklete alapján)
 • Kiegészítő opció (választott internet opció a hang előfizetésen)
 • Számlafizető neve

Kérjük a megrendelést a 4-es mellékletben megadott kapcsolattartói e-mail címről küldjék, vagy kérjük a dokumentumot aláírni.

Új Számlafizetői nyilatkozat fülön

 • Első oszlopban kiválasztandó „Dolgozói” jelölés
 • A többi adat értelemszerűen
 • Kinyomtatást követően számlafizetői aláírás az utolsó oszlopban és alul az előfizetőnek
 • E-mailben beküldendő a kapcsolattartó által a kiemeltugyfelek.hu@vodafone.com címre.

Hogyan lehetséges nem Vodafone-os előfizetéssel rendelkező magánszemély csatlakozása (amikor az átadó szolgáltatónál nem az előfizető cég, hanem magánszemély nevén van a telefonszám)?

Felhasználó teendője (a dolgozói megrendelés előtt): 

Mivel a számhordozási törvény szerint számhordozás csak azonos adatokkal történhet, így szükséges a számot először áthordozni Vodafone-hoz saját névre, majd onnan történhet a behozatal a dolgozói szerződés alá. 
Felhasználó a Vodafone márkaboltban vagy viszonteladónál kezdeményezi a számhordozást a saját nevén lévő előfizetésre vonatkozóan, feltöltő kártyás konstrukcióba. Célszerű feltöltő kártyás konstrukciót választani, mivel ez esetben díjmentes a tulajdonjog átruházása. (A számhordozás átfutási határideje: ~3 munkanap)

Figyelem: számhordozás esetén fontos tudni!

 • Számhordozásra csak aktív telefonszám esetén van lehetőség (felfüggesztett előfizetői szerződéshez tartozó hívószámokat nem lehet másik szolgáltatóhoz átvinni).
 • Egyező előfizetői adatok: fontos, hogy az előfizetői szerződésben szereplő adatok megegyezzenek a hordozási igényen feltüntetett adatokkal (név, cím, stb.), mert az adatok eltérése esetén az átadó szolgáltató megtagadhatja az átadást, hiszen nem tudja egyértelműen azonosítani az előfizetőt.
 • A fennálló tartozások valamint az időközben elkészült számla rendezése: a számhordozás nem teljesíthető, amennyiben az előfizetőnek az átadó szolgáltatónál, 30 napnál régebbi lejárt teljesítési határidejű számlatartozása van.

Ezt követően a telefonszámot feltöltő kártyáról be kell hozni a cég tulajdona alá – következő pont.

Hogyan lehetséges dolgozói csomagba történő váltás feltöltő kártyáról (Vodafone feltöltő kártyás konstrukcióból, magánszemély névéről kerül a cég alá, de a dolgozó nevére)?

A magánszemély átruházza a hívószám tulajdonjogát a cégre. Fontos, hogy a feltöltő kártyás SIM kártya helyett egy új SIM kártyát rendeljenek. A SIM kártya kiszállítása után a számot beemelik a dolgozói konstrukcióba. (A migráció határideje: az új előfizetés, SIM kártya kézhezvételétől számított 2 munkanap, amennyiben később kérik az aktiválást, szíveskedjenek jelezni)

Szükséges dokumentum: Megrendelő

 

Megrendelő fülön

 • Telefonszám kitöltése (előhívóval és telefonszámmal egybeírva)
 • Megrendelés típusa „Feltöltő kártyás előfizetésről váltás” (legördülő listából kiválasztható)
 • Mennyiség (SIM kártya mennyisége)
 • Választott tarifacsomag (szerződés 1-es melléklete alapján)
 • Kiegészítő opció (választott internet opció a hang előfizetésen)
 • Számlafizető neve
 • Kérjük a megrendelést a 4-es mellékletben megadott kapcsolattartói e-mail címről küldjék, vagy kérjük a dokumentumot aláírni Alul az előfizető részéről a meghatalmazott kapcsolattartó aláírása

Új Számlafizetői nyilatkozat fülön

 • Első oszlopban kiválasztandó „Dolgozói” jelölés
 • A többi adat értelemszerűen
 • Kinyomtatást követően aláírás az utolsó oszlopban
 • Alul az előfizető részéről a meghatalmazott kapcsolattartó aláírása
 • E-mailben beküldendő a kapcsolattartó által a kiemeltugyfelek.hu@vodafone.com címre.

Szükséges dokumentum : „ Tulajdonjog váltási nyilatkozat” (elérése: link)

 • Megfelelően kitöltve, aláírva mindkét fél által (magánszemély és előfizető részéről a meghatalmazott kapcsolattartó)

Tulajdonjog átruházással történő csatlakozás

A magánszemély átruházza a hívószám tulajdonjogát a cégre, de alá, mint számlafizető kerül.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az alábbi feltételekkel tudjuk teljesíteni az előfizetői jogviszony átírást:

 • Amennyiben az átírandó szám számlafizetője alatt marad aktív hívószám, abban az esetben a lejárt számlatartozást szükséges rendezni!
 • Amennyiben az átírandó szám számlafizetője alatt nem marad aktív hívószám, abban az esetben a fennálló tartozások valamint az időközben elkészült számla rendezése szükséges!

(A tulajdonjog átruházás átfutási határideje: 15 nap)

Szükséges dokumentum : „ Tulajdonjog váltási nyilatkozat”

 • Megfelelően kitöltve, aláírva mindkét fél által (magánszemély és előfizető részéről a meghatalmazott kapcsolattartó)
 • Szkennelve, e-mailben beküldendő a kapcsolattartó által a kiemeltugyfelek.hu@vodafone.com címre.

Tulajdonjog átruházás a vállalatról magánszemélyre

A cég átruházza a hívószám tulajdonjogát a magánszemély javára.

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az alábbi feltételekkel tudjuk teljesíteni az előfizetői jogviszony átírást:

 • Amennyiben az átírandó szám számlafizetője alatt marad aktív hívószám, abban az esetben a lejárt számlatartozást szükséges rendezni!

Amennyiben az átírandó szám számlafizetője alatt nem marad aktív hívószám, abban az esetben a fennálló tartozások valamint az időközben elkészült számla rendezése szükséges

 

Szükséges dokumentum : „ Tulajdonjog váltási nyilatkozat”

 • Megfelelően kitöltve, aláírva mindkét fél által (magánszemély és előfizető részéről a meghatalmazott kapcsolattartó)
 • A magánszemélynek szükséges valamelyik Márkaboltunkba befáradnia és ott tudja a nevére íratni az előfizetést!
 

Interaktív segédlet

Tippek, segítség mindenféle eszközhöz