Gyakori kérdések
Vissza

A teljes mobil hívószám változatlanul megtartható?

Igen. A mobil számok hordozhatósága azt jelenti, hogy amikor Vodafone előfizetésre vált, teljes előfizetői hívószámait, a 20-as vagy 30-as hálózatkijelölő számmal együtt megtarthatja. Lehetősége van cége összes mobil számának vagy azok egy részének hordozására is.

Mobil hívószámhordozás saját néven

A számhordozási eljárás szabályairól szóló 2/2012 (I.24.) Korm. rendeletben írtak alapján a mobil hívószámhordozás arra vonatkozik, hogy mindenki csak a jelenlegi szolgáltatójánál (Telenor/Telekom) használt és nyilvántartott cégnevével, címével és adószámával tudja a mobilszámait hordozni.

Melyek a telefonszám megtartásának feltételei?

A mobil hívószám hordozása kizárólag abban az esetben lehet sikeres, ha (az Ön) cége az alábbi feltételek mindegyikének megfelel. Amennyiben az alábbi 3 feltétel bármelyike nem teljesül, akkor a hordozási engedélyt a jelenlegi szolgáltatója elutasítja.              

1. Aktív hívószám       

Csak olyan telefonszámot lehetséges a Vodafone-hoz áthozni, amelyre valamelyik szolgáltatónál jelenleg is előfizetői szerződéssel rendelkezik. Tehát nagyon fontos: ne mondja fel jelenlegi szerződését a régi szolgáltatónál a számhordozási eljárás megkezdése előtt! A számhordozási eljárás során (a hordozás megtörténtekor) a korábbi szolgáltatótól elhordozott számokra vonatkozó szerződés automatikusan megszűnik.

2. Egyező adatok:

A Vodafone által a hordozási igény bejelentésekor bemutatott dokumentumon szereplő adatoknak (cégnév, cég székhelye, cég adószáma vagy cégjegyzékszáma, vagy vállalkozói engedély száma) meg kell egyeznie a vállalkozásuk átadó szolgáltatónál rögzített adataival. Fontos megnézni, hogy a cégbírósági bejegyzésen szereplő adatokkal megegyeznek-e az utolsó havi számláján szereplő cégadatok és az előfizetői szerződésben szereplő cégadatok.

3. 30 napnál régebben lejárt számlatartozás

Régi szolgáltatója csak abban az esetben engedi a számhordozást, ha nincs 30 napnál régebben lejárt számlatartozása. Ellenkező esetben csak a tartozás kiegyenlítése után lehetséges a számhordozás.

Fontos tudnivalók a számhordozáshoz

Sikeres számhordozáshoz az alábbi tudnivalókat fontos megjegyezni:

 

1. Fennálló tartozások rendezése:

A számhordozási igény bejelentésekor a jelenlegi szolgáltatójánál aktuális számlája, 30 napnál nem régebbi tartozása, illetve a határozott időtartamhoz, kedvezményesen vagy egyéb módon kedvezményesen értékesített készülékhez kapcsolódó követelés (kötbér, havidíj és/vagy készülék kedvezmény) a számhordozás kezdeményezése esetén lejárttá válik, és 8 munkanapon belül ki kell egyenlíteni. Fontos, hogy ennek hiányában a hordozási igény nem elutasítható, a számhordozási folyamat végbemegy.

2. Előzetes egyeztetés

Ha 10 vagy ennél több telefonszámot szeretne hordozni, akkor az átvevő szolgáltatónak kötelessége az átadó szolgáltatóval leegyeztetni a hordozás időzítését és végrehajtását. A szolgáltatóknak 5 munkanap áll rendelkezésre a bejelentéstől számítva az egyeztetés lefolytatására.

Hogyan történik a számhordozás?

A hordozási folyamat a bejelentéstől számított akár 2. munkanapon is végbe mehet. Az idő nagy részét a szolgáltatók közötti adminisztrációs, ellenőrzési és előkészületi teendők teszik ki. A szolgáltatás mind a régi SIM kártyán, mind a Vodafone által biztosított ideiglenes SIM kártyán, szinte a folyamat legvégéig folyamatos, mindössze az utolsó 4 órában, a kiválasztott időablakban, 20:00 - 24:00 között tapasztalhat kimaradást a szolgáltatásban.

A folyamat fontosabb lépései:

  1. Kapcsolatfelvétel, számhordozási kérdőív kitöltése        
  2. Egyeztetések és szerződéskötés
  3. Hordozási kérelem elküldése aláírásra
  4. Hordozási kérelem aláírása, visszaküldése
  5. SIM kártyák és készülékek kiszállítása
  6. SMS értesítések a hordozás lépéseiről
  7. Időablakban való szolgáltatóváltás
 

Interaktív segédlet

Tippek, segítség mindenféle eszközhöz