Számlatartozás
Vissza

Korlátozták a kimenő forgalmaimat, mi az oka ennek?

Minden számlafizetőnk rendelkezik egyedi értékhatárral, ennek értéke az  Üzleti Általános Szerződési Feltételekben  leírtak szerint kerül megállapításra. Az egyedi értékhatár mértéke az adott számlafizető azonosítóhoz tartozó szerződés létrejöttétől eltelt idő és a számlafizetőhöz tartozó SIM kártyák száma alapján kerül meghatározásra.

Amennyiben ennek az összegnek a 80%-át eléri, SMS-értesítést küldünk. Az SMS-üzenetet a rendszerünkben rögzített pénzügyi kapcsolattartó telefonszámra, annak hiányában minden telefonszámra küldjük ki. Ez az üzenet tartalmazza az aktuális havi bruttó forgalmat (a speciális kedvezmények és a havidíj nélkül) az összes telefonszámra vonatkozóan, amiről egy számlát állítunk ki, továbbá tájékoztató jelleggel azt is, hogy bekérhetünk hóközi számlát is. Ez abban az esetben történhet meg, ha eléri az egyedi értékhatár 100%-át, erről azonban munkatársaink hívásban vagy SMS-ben tájékoztatják.

A hóközi számlának a normál számlához képest rövidebb befizetési határideje van, így érdemes ezt ATM-en/ Weboldalunkon a számlabefizetés  menüpont alatt, vagy márkaképviseleteink valamelyikében rendeznie, ugyanis arról a rendszerünkben automatikus bejegyzés készül, illetve ha nem fizeti be idejében ezt a számlát, a kimenő forgalmat korlátozhatjuk (külföldön ekkor a bejövő forgalmak sem érhetőek el) az előfizetése(ke)n. Erre az Ön érdekében van szükség, hiszen ha a tudtán kívül valaki használja a kártyáját, akkor nagyon magas számla is keletkezhet, így azzal, hogy ilyen esetekben korlátozzuk a kimenő forgalmakat, megóvjuk attól, hogy olyan összegek kerüljenek számlázásra, amelyek megterhelőek lehetnek.

Emellett akkor is korlátozásra kerülhet sor, ha a hóközi számla bekérése óta további 20%-kal növekszik a forgalom az előfizetéseken – erről, illetve a visszakapcsolás feltételeiről szintén tájékoztatják a munkatársaink.

Amennyiben normál havi számláját nem rendezi határidőre, az előfizetésre szintén korlátozás kerülhet. Késedelmes fizetés esetén a 1750-es telefonszámon (elérhető munkanapokon 8:30-19:30-ig) kollégáink tudnak segíteni fizetési megállapodás megkötésével annak érdekében, hogy a korlátozás következményeit elkerülhesse.

Nem megfelelő a számla fizetési határideje, emiatt azok befizetése mindig késik.

Ebben az esetben javasoljuk a számlazárási nap módosítását. A változtatással elérhető, hogy olyan időpontra essen a számla fizetési határideje, amikor a számla összegének kiegyenlítése kényelmesebb.  Ügyfélszolgálati oldalunkon  online intézheti (bejelentkezés után) a számlazárási nap változtatását, melynek díja jelenleg bruttó 700 forint.

Mi az az egyedi értékhatár?

Minden számlafizetőre vonatkozóan beállításra kerül egy egyedi értékhatár, az Üzleti Általános Szerződési Feltételekben meghatározottak szerint. Az egyedi értékhatár kiszámítási elvét az Üzleti ÁSzF tartalmazza. Az egyedi értékhatár mértéke az adott számlafizető azonosítóhoz tartozó szerződés létrejöttétől eltelt idő és a számlafizetőhöz tartozó SIM kártyák száma alapján kerül meghatározásra.

Az egyedi értékhatár 80%-ának eléréséről SMS-ben adunk tájékoztatást. Az üzenet tartalmazza az aktuális havi bruttó forgalmat (a speciális kedvezmények nélkül), továbbá tájékoztató jelleggel az esetleges hóközi számla bekérésének lehetőségére hívja fel a figyelmet.

Mit jelent a késedelmi kamat a számlámon? Miért számláztak Fizetési felszólítás eljárási díjat?

A Vodafone jogosult a számlában megadott fizetési határidő leteltét követően napi késedelmi kamatot felszámítani a ki nem fizetett tartozás után. A kamatfizetési kötelezettség a késedelem első napjától esedékes, a késedelmi kamat mértéke évi 12%.

A Fizetési felszólítás eljárási díját abban az esetben terheljük az egyenlegen, ha a számlát nem rendezi a fizetési határidőig. Fontos, hogy külön felszólító levelet nem küldünk, hiszen a számla önmagában fizetési felszólításnak minősül, azonban a lejárt tartozásról minden esetben SMS-értesítést is küldünk.

Mi az az Adminisztrációs díj, és miért számláztunk ilyet?

Az adminisztrációs díjat (4000 forint SIM kártyánként) az előfizetés korlátozásához kapcsolódóan számlázzuk, miután a visszakapcsolás megtörtént. Az előfizetés(ek)en a forgalmakat lejárt tartozás esetén korlátozhatjuk, így kérjük, ügyeljen a számla időben történő kiegyenlítésére, hogy elkerülhesse ezeket a kellemetlenségeket!

A számlaegyenlegen tartozás mutatkozik. Mi a teendő?

Ha tartozása van, jelezze felénk a hálózaton belül belföldről díjmentesen hívható 1750-es, vagy a normál díjon hívható +36 1 2881750-es telefonszámon (elérhető munkanapokon 8:30-19:30-ig), mikor, hogyan tud fizetni. Mindemellett mi is keresni fogjuk, hogy a számlá(i) végösszegének befizetésére megoldást találjunk. Felkészült munkatársainkra mindig számíthat!

A 1750-es telefonszámon az 1-es menüpontban van lehetőség arra, hogy lekérdezze tartozásának összegét.

Tartozás befizetése, a befizetés leigazolása.

Lejárt egyenleget célszerű a sorban állás elkerülése érdekében a  Számlabefizetés  oldalon, vagy e-számlás ügyfél esetén az  E-számla oldalra  bejelentkezve, illetve banki átutalással, vagy OTP bankautomatán keresztül rendeznie. A számla rendezhető még márkaképviseletünkön készpénzben és bankkártyával, amely természetesen itt is díjmentes. A számlát a Lapker Zrt. üzleteiben (Inmedio, Relay, kijelölt újságárusok) is befizetheti.

Számlája összegét rendezheti banki átutalással is, a Deutsche Banknál vezetett  16300000-04009163-90106414 számlaszámunkra. A külföldről indított átutaláshoz szükséges kódok:

  • IBAN: HU19
  • BIC (SWIFT): DEUTHU2BXXX

Banki átutalás esetén fontos, hogy a közlemény rovatban tüntesse fel a számlafizető azonosítóját  AZ: 12345678 formátumban.

Számlafizető azonosító egy nyolcjegyű számsor, melyet a telefonszámla fejlécében találhat meg.

A befizetések leigazolásának feldolgozása két munkanapon belül történik meg, ezért kérjük, hogy lejárt egyenleg rendezése esetén OTP ATM-en vagy a  Számlabefizetés  oldalon fizesse be a számlát, mert ebben az esetben nem szükséges a befizetés leigazolása. Amennyiben az átutalás nem megoldható, a befizetést Vodafone képviseleten készpénzben is intézheti. A Lapker Zrt. üzleteiben történő befizetést nem szükséges leigazolni. Ebben az esetben azonban fontos figyelni arra, hogy megfelelő telefonszámra történjen meg a befizetés.

Ha csekken vagy banki átutalással fizetett és közeleg a határidő, vagy akár már le is járt, érdemes leigazolni a befizetést  e-mail -ben vagy fax-on.

Ehhez a csekk feladóvevényét vagy az átutalásról szóló igazolást (banki pecséttel és aláírással ellátott hiteles banki terhelési értesítőt, vagy hiteles folyószámla-kivonatot) küldje el a  szamlaleigazolas.hu@vodafone.com   e-mail címre vagy a 06/1 288-3726-os fax számra – nagyon fontos, hogy az üzenetben tüntesse fel a számlafizető azonosítót is! A beérkező igazolást kollégáink 2 munkanapon belül feldolgozzák.

A tartozás kiegyenlítése után mégis korlátoztuk a szolgáltatást. Mi a teendő ebben az esetben?

Amennyiben korlátozásra került havidíjas előfizetése, de rendezte a tartozást és a befizetés megérkezett hozzánk, vagy leigazolta annak megtörténtét, ismét aktiváljuk a SIM-kártyá(ka)t, és a korlátozás megszüntetéséről SMS értesítést is küldünk. További kérdés esetén a 1750-es telefonszámon felkészült munkatársaink állnak rendelkezésére.

Mi az a hóközi számla?

Amennyiben az egyedi értékhatárt átlépi előfizetése(inek) forgalma egy számlázási időszakon belül, hóközi számlát állíthatunk ki.  Az egyedi értékhatár összegébe nem számít bele a havidíj és a kedvezményes lebeszélhetőségek.

A hóközi számla kiállításáról minden esetben értesítjük – telefonon vagy SMS-ben. A hóközi előlegszámla összege a havi számlazáráskor a számla végösszegéből levonódik. Fontos, hogy a hóközi számla fizetési határideje eltérő a rendes havi számla teljesítési határidejétől.

A hóközi díj befizetése készpénzzel, vagy készpénzt helyettesítő eszközzel (kártyával, Szolgáltató értékesítési pontjain), banki úton: átutalással és postai úton: készpénz‐átutalási megbízással, ATM automatákon keresztül teljesíthető.

Szeretnénk felhívni figyelmét, hogy a hóközi számla befizetését banki átutalás esetén nem lehet inkasszóval kiegyenlíteni!

Ha nem tudja határidőre rendezni a hóközi számlát vagy a bekért hóközi számlához képest +20%-kal megnő a forgalma a bekért hóközi számlához képest, akkor korlátozásra kerül az előfizetése(k)en a forgalom.

Amennyiben bármilyen előleg befizetése van előfizetéséhez kapcsolódóan a Vodafone-nál, akkor azt az összeget a hóközi, illetve helyesbítő számlába nem forgatjuk vissza! A kiküldött hóközi számla kiegyenlítéséig nem válthat számlázási ciklust.

Mit jelent a korlátozás, mik a következményei?

Előfizetésén a forgalmak korlátozása esetén belföldön a bejövő hívások és SMS-ek fogadása, segélyhívó telefonszámok és ügyfélszolgálatunk hívása elérhető, viszont külföldön a bejövő forgalmak sem érhetőek el, illetve a készülékbiztosítás (amennyiben azzal rendelkezik) a korlátozás következményeként törlésre kerül. Korlátozás esetén SIM-kártyánként bruttó 4000 forint adminisztrációs díjat számlázunk ki a korlátozás megszüntetése utáni első havi számládban.

 

Interaktív segédlet

Tippek, segítség mindenféle eszközhöz