Vállalati Számlaanalitika Rendszer (EBPA)
Vissza

Mi a Vállalati Számlaanalitika Rendszer (EBPA)?

A Vodafone online számlaelemző rendszere segítségével gyorsan és egyszerűen juthat naprakész információkhoz cége költéseiről.

A rendszer használata nagyban megkönnyíti vállalata kiadásainak elemzését az alábbiak segítségével:

 • Könnyen és gyorsan megjeleníthető számlamásolatok
 • Azonnal elérhető hívástörténetek és trendek
 • Egy gombnyomásra letölthető hívásrészletezők
 • Gyorsan elkészíthető kimutatások, egyedi riportok

A rendszer 12 hónap adatait tárolja, így nagyobb elemzéseket, trendeket is vizsgálhat majd segítségével.

Hogyan használható a Vállalati Számlaanalitika Rendszer (EBPA)?

A szerződés aláírásakor kitöltött 4. és a 18. számú mellékleten meghatározott telefonszámot az ügyfélszolgálat regisztrálja, mint vállalati kapcsolattartót (COA). A sikeres regisztrációról SMS-eket küldünk, amik tartalmazzák az érintett ügyfélszámot illetve a belépéshez szükséges jelszót.

A kapott jelszót az online ügyfélszolgálaton lehetséges megváltoztatni, az alábbi útvonalon:

„Hozzáférések kezelése” >  „Profil műveletek” > ” Saját jelszó módosítása”

Bővebb információt az online ügyfélszolgálattal kapocsolatban itt talál.

Legfontosabb alapfogalmak, kifejezések a rendszerben

Felhasználói szintek: A rendszert különböző szintű, eltérő jogosultságokkal rendelkező felhasználók vehetik igénybe.

Vállalati kapcsolattartó (Company Administrator – COA): A bejelentkezés után ezen személy a keretrendszer valamennyi – az adott cég számára elérhető – alkalmazását használhatja. A vállalati kapcsolattartó regisztrációját az online ügyfélszolgálati rendszerben a Vodafone vállalati ügyfélszolgálata végzi.

Számlaszintű felhasználó (Account Administrator – ACA): A számlaszintű felhasználónak a vállalati kapcsolattartó ad bizonyos alkalmazások használatára jogosultságot. A jogosultság vonatkozhat a cég egészére, vagy annak egy szervezeti egységére, alkalmazástól függően.

Általános felhasználó (Subscriber / User): A vállalati kapcsolattartó általános felhasználóknak is adhat belépési és egyéb jogosultságokat szükség esetén, ilyenkor az egyes felhasználók csak a saját számlájukkal kapcsolatos adatokat látják.

Hogyan lehet bejelentkezni?

A Vodafone online rendszereibe a ezen a  linken keresztül lehet bejelentkezni. A bejelentkezéshez telefonszám és jelszó megadása szükséges. Bejelentkezés után két alkalmazás, a Vállalati Online Ügyfélszolgálat és a Vállalati Számlaanalitikai Rendszer közül választhat.

Hogyan lehet jelszót változtatni?

Saját jelszó módosítására a Vállalati Online Ügyfélszolgálaton van lehetőség.

Kérjük, kövesse az alábbi navigációs linket:

„Hozzáférések kezelése”> „Profil műveletek”>” Saját jelszó módosítása”

Ugyanebben az almenüben a „Jelszó beállítások” alatt lehetőség van új jelszó generálására is olyan felhasználónak, aki elfelejtette a saját jelszavát.

Milyen jogosultsági szintek léteznek?

Vállalati kapcsolattartó (COA) – A 4. sz. mellékletben meghatalmazott kapcsolattartó, teljes körű ügyintézésre jogosult. A cég vagy cégcsoport minden előfizetéséhez hozzáfér és módosítást is végezhet rajtuk, valamint további jogosultságok kiosztását is elvégezheti.

Számlafizetői kapcsolattartó (ACA) – A vállalati kapcsolattartó által meghatározott személy, aki egy, az alkalmazáson belül (Szolgáltatások kezelése, Híváskontrol, Vállalati Számlaanalitikai Rendszer, stb.) meghatározott szervezeti egység/számlafizető adatait jogosult kezelni.

Pl.: Lehet olyan jogosultságot biztosítani egy ACA-nak, hogy csak a számlákhoz férjen hozzá, de módosítani ne tudjon egy vagy több kiválasztott számlafizető esetén.

Felhasználó (User) – A vállalati kapcsolattartó által regisztrált végfelhasználó, aki csak és kizárólag a saját telefonszámához tartozó adatokat tudja lekérdezni és megtekinteni, de módosítási jogosultsággal nem bír. Le tudja például tölteni a saját hívásrészletezőjét, vagy megtekinteni a saját telefonszámára vonatkozó számla nem hivatalos másolatát.

Hogyan lehet az egyes jogosultságokat beállítani?

Vállalati kapcsolattartóként bejelentkezve a Vállalati Online Ügyfélszolgálaton belül van lehetőség jogosultságok beállítására az alábbi menüpontban:

„Hozzáférések kezelése” > „Jogosultságok beállítása”

Felhasználó szintű jogosultság kiosztásához elegendő rákeresni a felhasználóra a „Felhasználó keresése” funkcióval. Amennyiben az adott felhasználónak még nincs jogosultsága, a „Regisztrálás” gomb aktívvá válik a keresés eredményeképpen. A regisztrációt követően automatikusan Felhasználói szintű jogosultságot kap és további beállítást nem igényel.

Számlafizetői szintű jogosultság kiosztásához rá kell keresni a felhasználóra a „Felhasználó keresése” funkcióval. Amennyiben már regisztrált felhasználó, akkor a „Kiválaszt” gomb aktív. Amennyiben még nem aktív, akkor őt előtte regisztrálni kell (lásd előző lépés).

Kiválasztást követően a „Felhasználó jogosultsági beállításainak megtekintése és szerkesztése” funkción belül lehet „Új jogosultság”-ot kiosztani. Először a jogosultság típusát szükséges kiválasztani, tehát azt hogy melyik alkalmazáshoz szeretnénk hozzáférést biztosítani, majd ezt követően lehet az adott szervezeti egységhez vagy számlafizetőhöz rendelni (CTRL nyomva tartásával több is kijelölhető egyszerre).

A rendszer képes tömeges regisztráció és jogosultság kiosztásra is. Erre a „Tömeges műveletek” almenüben van lehetőség. A „Tömeges regisztráció felhasználók listája alapján” funkción belül letölthető egy sablonfile (xls), amit kitöltést követően elegendő visszatölteni a „Fájl kiválasztása” gomb és a „Regisztráció megkezdése” gomb segítségével.

A „Tömeges jogosultságkezelés” funkción belül letölthető egy sablonfile (xls), amit kitöltést követően elegendő visszatölteni a „Fájl kiválasztása” gomb segítségével és a jogosultságok kiosztását a „Regisztráció megkezdése” gomb segítségével tudjuk elindítani.

Milyen számlázási adatokat lehet megtekinteni?

A Vállalati Számlaanalitikai Rendszer lezárt számlák adatait tartalmazza, tehát nyitott számlázási ciklus aktuális egyenlege nem lekérdezhető.

Mekkora időintervallumra érhetőek el a számlázási adatok?

Az adatok 1 évre visszamenőleg érhetőek el.

Mikortól érhetőek el a számlázási adatok?

Maximum a számlazárást követő 14. naptól elérhetőek, de átlagosan a 10. naptól.

Milyen adatok láthatóak a „Számlázás” menüben?

A „Számlázás” menüpont strukturális betekintést enged a számlába az alkalmazás grafikus felületén keresztül. Ügyfélszintű összesített adatoktól kiindulva lehet a menüpontokon keresztül egyre részletesebb adatokat feltárni, míg végül eljutunk egészen a hívásrészletezőig.

Fontos tudni, hogy az ebben a menüpontban és almenüpontjaiban megjelenített információk nem hagyományos értelemben vett riportok, csupán grafikus megjelenítései az adatoknak, ebből kifolyólag a megjeleníthető sorok információ mennyisége limitált (maximum 1000 sor).

Miért nem egyezik a számlám végösszege a letöltött adatok végösszegével?

A „Számlázás” és a „Hívástörténet és Trendek” menüpontban grafikusan megjelenített adatok és azok közvetlen exportjai (xls, csv, pdf) korlátoltak terjedelemben. A rendszer max. 1000 sort képes megjeleníteni. A limitáció miatt előfordulhat, hogy például egy „Számlarészletező riport” nem tartalmazza az összes telefonszám összes tételét, ezért a végösszeg sem fog egyezni.

Ilyen esetben saját riport készítése szükséges.

Milyen adatok láthatóak a „Hívástörténet és Trendek” menüben?

A „Számlázás” menüponthoz hasonlóan itt is grafikusan lehet lekérdezni különböző számlázási riportokat. A fő különbség a „Számlázás” menüponthoz képest, hogy az itt megtalálható riportokból van lehetőség saját riportot igényelni, tehát elérhetővé válnak az 1000 sor feletti tételek is.


Bármely számla vagy riport lehívásának első lépése mindig a számlafizető , illetve a megtekinteni kívánt időszak kiválasztása. A kiválasztott számlafizető megjelölt időszakra szóló számlájáról azonnal lát egy áttekintést a számlatételek megjelenítésével (riport típustól függően: havidíjas tételek, havidíjon felüli tételek, egyéb díjak, kedvezmények stb.).

 • Számlafizető szintű számlázás
 • Számlafizető szintű díjak
 • Számla áttekintő
 • Telefonszám szintű számlázás
 • Telefonszám szintű díjak
 • Szolgáltatási részletek
 • Hívásrészletező riport
 • Számlarészletező riport

Amennyiben a fenti riportok esetén a felületen megjeleníthető adat több mint 100 oldalnyi azaz, több mint 1000 sort tartalmaz, akkor nagyméretű riportot kell készíteni, mert a felületen  megjelenített adat kevesebb, mint a tényleges.
Nagyméretű riport készítés lépései:

 • Riport kiválasztása (például: Számlarészletező riport)
 • Saját riport igénylése fül kiválasztása (időszak, számlafizető azonosító megadása)
 • OK gomb megnyomását követően kiválaszthatjuk, hogy milyen kiterjesztésben készüljön el a riport (*.xls, *.csv, *.xml, *.pdf), mi legyen  a neve (kötelező mező, név nélkül nem készül el a riport), illetve, hogy publikus-e (minden jogosult felhasználó megtekintheti). A „Létrehoz” gomb megnyomásával lehet feladni az igényt.

Megtekintése: Számlázási riportok menün belül a „Nagyméretű riportok” fülön láthatjuk a feladott és elkészült saját riport igényeink státuszát. Az elkészült riportot a választott formátum piktogrammjára kattintva tudjuk letölteni.

Hogyan lehet riportot készíteni?

A „Hívástörténet és Trendek” menüponton belül a fő riporttípus (Számlázási vagy Top) kiválasztását követően van lehetőségünk a különböző előre definiált standard riportok között választani. Miután kiválasztottuk a szükséges riportot, a „Saját riport igénylése” gombra kattintva tudjuk elindítani az igényt. A legördülő menükben kiválasztható kötelező értékek megadása után „Ok” gombra kell kattintani.

Ezt követően kötelező nevet adni a riportnak és kiválasztani, hogy milyen kiterjesztésben készüljön (egyszerre többet is lehet) el. A „Létrehoz” gombra kattintva lehet véglegesíteni az igényt. A riport futása 30-60 percet vesz igénybe. A riport állapotát nyomon lehet követni a „Nagyméretű riportok” menüponton belül. Ez a menüpont megtalálható a „Számlázási riportok” menüpontokon belül. Az elkészült a riport a „Nagyméretű riportok” menüpontba kerül és innen lesz lehetőség letölteni.

Milyen adatok találhatóak az egyes számlázási riportokban?

Számlafizető szintű számlázás: A riportokban megtekinthető, hogy a kiválasztott időszakban hány előfizetés tartozott az adott számlafizetőhöz, és azokra összesen milyen összegű havidíj, forgalmi díj, egyéb díj és kedvezmény került kiterhelésre. A számlát tovább lehet bontani továbbá nettó, bruttó összegre és áfára.

Számlafizető szintű díjak: Ügyfélszinten megtekinthető, hogy a kiválasztott időszakban hány darab előfizetés volt és azokra összesen milyen mértékű havidíj, forgalmi díj, egyéb díj és kedvezmény került kiterhelésre. Valamint ezek az adatok lekérhetőek nettó, bruttó, áfa bontásban.

Számla áttekintő: Számlafizető szintű számlázáshoz hasonló adattartalommal bír. Előfizetések darabszáma helyett, szerepel benne számlaszám, számla kelte és számlázási időszak.

Telefonszám szintű számlázás: Telefonszámonként megtekinthető, hogy a kiválasztott időszakban összesen mennyi havidíj, forgalmi díj, egyéb díj és kedvezmény került kiterhelésre. Valamint ezek az adatok lekérhetőek nettó, bruttó, áfa bontásban.

Telefonszám szintű díjak: Ügyfélszinten megtekinthető, hogy kiválasztott időszakban összesen mennyi havidíj, forgalmi díj, egyéb díj és kedvezmény került kiterhelésre. Valamint megmutatja, hogy mennyi volt ebből a nettó összeg és a bruttó, valamint az áfa összesen.

Szolgáltatási részletek: Az összesített hívásrészletező riport, tételesen tartalmazza az összes hívást.

Hívásrészletező riport: Telefonszámonként futtatható tételes hívásrészletező riport.

Számlarészletező riport: Számlafizetőnként futtatható részletes riport, ami tartalmazza tételesen az egyes telefonszámok költéseit. Tételesen megmutatja, hogy milyen havidíjak, forgalmi díjak, egyéb díjak és kedvezmények jelentek meg a számlában Szj szám és Áfa kulcs bontásban. Forgalmi díjak esetén hívásirányonként összesíti a tételeket.

Melyek az ügyfeleink által leggyakrabban használt riportok?

A „Számlarészletező riport” segítségével tételesen elszámolható minden telefonszám, minden költése.

A „Telefonszám szintű számlázás” összesíti telefonszámonként a költéseket.

Az „e-dokumentumok” menüponton belül megtalálhatóak a hívásrészletező file-ok, melyek a lehető legrészletesebb adatokat tartalmazzák és segítségükkel tételesen, esemény szinten vizsgálható az összes telefonszám forgalma. Lekérdezhető telefonszámonként, vagy akár egyben az összes telefonszámra vonatkozóan is.

Milyen dokumentumok találhatóak az „e-dokumentumok” menüben?

Ebben a menüpontban található minden számlázási dokumentum.

Az alábbi dokumentumok eléréséhez elegendő számlafizetőt kiválasztani (egyszerre lehet többet is).

Számla (PDF) – Az eredeti számla nem hivatalos pdf másolata, adattartalom szempontjából 100%-ban megegyezik az eredeti számlával, de nincs hitelesítve. Helyesbítő számlák és e-dokumentumok – Az eredeti helyesbítő számlák és egyéb e-dokumentumok másolatai.

Hiteles számla (ZIP) – Amennyiben elektronikus a számlázás módja, akkor az eredeti hitelesített elektronikus számla ennek segítségével tölthető le. Amennyiben papír alapon történik a számlázás, akkor itt nem található dokumentum.

Kiszámlázott díjak (PDF) – Az eredeti számla nem hivatalos pdf másolata, de csupán a kiszámlázott díjak oldalakat tartalmazza. Amennyiben csak számlafizető van kiválasztva, akkor az összes oldalt tartalmazza. Amennyiben 1 vagy több hívószám is ki lett választva külön, akkor csak a kiválasztott előfizetés(ek) kiszámlázott díjak oldalait tartalmazza.

Egyedi riportok (ZIP) – Amennyiben készül egyedi riport, akkor az itt található. Az alábbi dokumentumok eléréséhez a számlafizető választását követően telefonszám kiválasztása is kötelező. Amennyiben több telefonszám kerül egyszerre kiválasztásra, akkor a részletezők egy összesített file-ban készülnek el.

Hívásrészletező (PDF) – Az eredeti hívásrészletező nem hivatalos pdf másolata.

Hívásrészletező (CSV) – Hívásrészletező file, ami tételesen tartalmazza az alábbi mezőket: Számlafizető Azonosító, Telefonszám, Hívott szám, Irány/hálózat, Dátum, Kezdő időpont, Időtartam/méret (ó:p:mp/kB), Hívás típusa, Szolgáltatás típusa, Számlázási egység (mp/db/ adat), Számlázott egység (min/db/adat), Egységár (Ft), Nettó összeg (Ft), Áfa kulcs, Fizetendő összeg (Ft), Üzleti/Magán, SZ.J. Szám, Mobil vásárlástípusa, Rendszám, Érvényesség kezdete.

Hogyan lehet letölteni a hívásrészletezőket?

Az e-dokumentumok menüponton belül van erre lehetőség.

Az időszak kiválasztását követően, számlafizető kiválasztása, végül telefonszám kiválasztása.

Van arra lehetőség, hogy egyszerre több telefonszámot vagy akár az összest kijelöljük.

Ebben az esetben is egy darab file fog készülni, ami tartalmazza az összes kiválasztott hívószám részletezőjét. Magát a file-t a kiválasztást követően a „Hívásrészletező” (CSV) gomb megnyomásával lehet letölteni.

Miért nem tudom letölteni a hívásrészletezőket?

Ennek két oka lehet:

1. Olyan telefonszám(ok) került(ek) kiválasztásra, amin/amiken nem volt az adott időszakban forgalom.

2. Nincsenek engedélyezve az előre ugró ablakok a weblapon.

Miért jelenik meg dátum az összegek helyett a hívásrészletezőben vagy egyéb riportban?

Az elkészült riportok minden esetben két tizedesjegyig tárolják az adatokat és „pont” a tizedes választó jel. Ez a letöltött file-okban is így van letárolva.

Amennyiben az excel beállításaiban a „vessző” a tizedes helyi érték elválasztását jelenti (magyar regionális beállítások) és „pont” az ezres elválasztásra szolgál, akkor a dokumentum (pl.: hívásrészletező (CSV)) a megnyitása után is alkalmazza ezeket a beállításokat és dátumnak érzékelhet bizonyos tételeket (Pl.: 1.1 = jan.1). Ennek kiküszöbölésére, kérjük, állítsa át Excelben az alapbeállításokat úgy, hogy a „pont” legyen a tizedes és a „vessző” az ezres helyi érték elválasztója (angolszász beállatás). A file a beállításokat követően kiküszöböli az előbbi problémát.

Belépés link: vallalatieszamla.vodafone.hu

Honnan tudhatom meg, hogy a telefonszámok milyen csomagban vannak?

A legegyszerűbb módja ennek a megtalálására, ha a Számla oldal alján található Telefonszám összesítőt megnézzük. Amennyiben excel formátumban van erre szükségünk, akkor a 3.sz. melléklet tartalmazza ezt. A 3.sz. mellékletet az kiemelt ügyfélszolgálattól (1788)lehet elkérni a vállalati kapcsolattartónak.

 

Interaktív segédlet

Tippek, segítség mindenféle eszközhöz