20 GB görgethető adat

A görgethető adat azt jelenti, hogy a fel nem használt adatot átviheted egyik hónapról a másikra. Például, ha a Go Easy+ tarifacsomagodban lévő 20 GB görgethető adatból ebben a hónapban csak 15 GB-ot használtál el, akkor a következő hónapot már 25 GB adattal (20 GB+5 GB) kezded.

Csak a tarifacsomagodban foglalt adat görgethető, egyéb adatok (pl. osztható adat, extra adat) nem vihetők át a következő hónapra. Az előző hónapról áthozott adatmennyiség a hónap végén (számlazáráskor) lejár.

Csak a tarifacsomagodban foglalt adat görgethető, egyéb adatok (pl. osztható adat, extra adat) nem vihetők át a következő hónapra. A görgethető adat nem halmozható, az előző hónapról áthozott adatmennyiség a hónap végén (számlazáráskor) lejár.

50 perc hálózaton belül

A csomaggal összesen 50 percet használhatsz fel hálózaton belül belföldön normál díjas magyar Vodafone-os mobilszámokra, illetve EU roaming környezetben magyar Vodafone-os mobilszámokra.

A keret felhasználása után hálózaton belülre, illetve a hálózaton kívülre irányuló díjak: belföldön vagy EU roaming környezetben belföldi és EU-s számokra: 25 Ft/perc vagy SMS. Belföldről EU-s számokra 76 Ft/perc, 24 Ft/SMS.

Csak a tarifacsomagodban foglalt adat görgethető, egyéb adatok (pl. osztható adat, extra adat) nem vihetők át a következő hónapra. A görgethető adat nem halmozható, az előző hónapról áthozott adatmennyiség a hónap végén (számlazáráskor) lejár.

A tarifacsomag része 20 GB görgethető adat, amely felhasználható a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1. roaming díjzónában, valamint aktív Világ Napijegy szolgáltatással a Világ Napijegy érvényességi területén belül.

Görgethető adat: Go Easy+ tarifacsomag esetén a havidíjban foglalt alapadat, belföldön felhasználható görgethető adatmennyiség adott számlázási ciklusban fel nem használt része, ami átvihető a következő számlázási ciklusra. Az átvihetőség feltétele, hogy a tarifacsomagba foglalt görgethető adatmennyiségből legalább 1 MB felhasználásra került az adott számlázási ciklusban. Görgetés esetén a hónapról hónapra maximálisan átvihető mennyiség az egy havi havidíjba foglalt alap adatmennyiség . Az adott számlázási ciklusban fel nem használt, előző számlázási ciklusból görgetett adat a következő számlázási ciklusra nem vihető át. Csak az alap havidíjba foglalt görgethető adat vihető át, más egyéb fel nem használt pluszadat (pl. extra adat opciók) nem. Az adatok felhasználása az adott számlázási ciklusban következő sorrendben történik: extra adat, előző számlázási ciklusból görgetett adat, tarifacsomagban foglalt görgethető adat, majd az esetleges osztott adat.

A szerződés megkötésével egyidejűleg kérhető a Vodafone EU Roaming szolgáltatás díjmentes aktiválása, mellyel a Szolgáltató által meghatározott roaming-hálózatokon a magyarországi hívószámokra irányuló normál díjas hívások/SMS/MMS-ek az Előfizető által használt szolgáltatáscsomag Vodafone Magyarország hálózatán alkalmazott belföldi normál díján történő elszámolásán túl a tarifacsomagjukban meghatározott adatkeretük erejéig és annak terhére forgalmazhatnak adatot. A partnerhálózatok aktuális listája a www.vodafone.hu/redeu oldalon érhető el. A szolgáltatás a sikeres megrendelést követően annak lemondásáig aktív marad. Részletes leírás a kedvezményes roaming-díjakról Vodafone EU Roaming használata során az ÁSzF 2. sz. Díjszabásról szóló mellékletének 4.2 pontjában található. A Vodafone EU Roaming életvitelszerű magyarországi tartózkodás esetén, utazások során vehető igénybe és használata során a külföldi, magyarországi hívószámokra irányuló hívások, SMS-ek és MMS-ek használata, illetve a külföldön felhasznált adatmennyiség mértéke (tarifacsomagban foglalt adatforgalom és kiegészítő adatopciók együttvéve) nem haladhatja meg a belföldi használat négy havi számlázási ciklusonként vett átlagát, valamint a vizsgált időszakban a szabályozás hatálya alá eső ország roaming partnerének hálózatán forgalmazott napok száma nem haladhatja meg a Vodafone Magyarország hálózatán forgalmazott napok számát (méltányos használat). Amennyiben a méltányos használat feltételei nem teljesülnek, illetve amennyiben a figyelmeztetést követő két héten belül az Előfizető tényleges fogyasztásra vagy jelenlétre vonatkozó használati mintázatát nem változtatja meg, a Szolgáltató az 531/2012/EU rendelet szerinti többletdíj alkalmazására jogosult a figyelmeztetés napjától kezdve. A többletdíj mértéke az 1-es roaming díjzóna országaiba történő hívásindítás esetén: 12,56 Ft/perc; SMS küldés esetén: 3,92 Ft/SMS; MMS küldés esetén: 3,02 Ft/MMS; adatforgalom az 1-es roaming díjzóna országaiban: 2,50 Ft/MB. Svájcra, Törökországra és Monacóra a méltányossági feltételeket elkülönítetten vizsgáljuk a 1-es roaming díjzóna országaitól. Nem rendeltetésszerű használat esetén a Vodafone fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítést követően a Vodafone EU Roaming szolgáltatást adott előfizetés tekintetében törölje, mely esetben az érintett Előfizetők a mindenkori forgalmi díjas roaming díjazás, illetve Európai Gazdasági Térség területén Szabályozott Európai Roaming díjszabás feltételei alapján használhatják készüléküket külföldön.

Havidíjas Előfizetői Szerződés esetén az Előfizető előzetes hitelképesség-vizsgálaton esik át. Az eredmény függvényében a Vodafone jogosult a szolgáltatás igénybevételét előleg vagy egyéb, más biztosíték (pl. bankgarancia, kezesség stb.) adásához kötni. Ha az Előfizetői Szerződés hatályba lépését követő határozott időn belül az Előfizető érdekkörében felmerülő okból az Előfizetői Szerződés megszüntetésére kerül sor, az ÁSzF 8.2.2 pontjában, illetve az Adásvételi szerződésben meghatározott mértékű kötbér fizetendő. Új tarifacsomagjaink elektronikus számlával vehetők igénybe, ami azt jelenti, hogy az esedékes számlák és az egyéb értesítések az e-mail vagy SMS értesítést követően elektronikus úton lesznek elérhetők, és az e-számla felületre történő bejelentkezés után megtekinthetők, illetve letölthetők. Sárga csekken történő befizetési igény esetén további részletek a 1270-es telefonszámon.

Részletes feltételek a belföldi hálózatból díjmentesen hívható 1270-es telefonszámon és az ÁSzF 2. sz. Díjszabásról szóló mellékletében.

‚A’ táblázat: Mobil internet-hozzáférési szolgáltatások leíró táblázata

‚B’ táblázat: A mobil internet-hozzáférési szolgáltatások sebességét befolyásoló tényezők táblázata

 

css placeholder
js placeholder (general)