Biztonsági felhívások

Biztonsági felhívások

Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

Gyakran Ismételt Kérdések

Értesítés! - myPhone 3300 típusú telefonok

Vodafone Magyarország hálózatában a mai naptól nem lehet használni a myPhone 3300 típusú telefonokat, mivel az a felhasználók tudta nélkül egy nem létező telefonszámra küldött tömeges, kézbesíthetetlen üzeneteket, ezzel feleslegesen terhelve a hálózatot és a készülékek akkumulátorát. A Vodafone a myPhone 3300 típusú telefon kitiltásáról előzetesen értesítette a készüléket forgalmazó üzleteket, viszonteladó partnereit, valamint a készüléket használó ügyfeleit is.

Biztonsági felhívás - csalók kérnek visszahívást vagy válasz SMS-t emelt díjas hívószámokra!
A Vodafone Magyarország ezúton is szeretné felhívni ügyfelei figyelmét egy új típusú mobiltelefonos csalásra, amely megkárosíthatja őket.

A nemrégiben elterjedt csalási módszer lényege, hogy néhány hazai emeltdíjas tartalomszolgáltató hívószámáról kéretlen szöveges üzenetek érkeznek az előfizető telefonjára. Sok esetben az üzenetek teljesen ártatlannak tűnő szöveget tartalmaznak - például "Szia! Hogy vagy?" -, más esetekben, az adott emeltdíjas szolgáltatásra utaló szexuális jellegű tartalmat, hirdetést találhatnak bennük az ügyfelek.

Az ilyen kéretlen üzenetek fogadása nem kerül pénzbe az előfizetőknek. Azonban, ha az ügyfél ezekre válaszol, az emeltdíjas szám visszahívását, vagy az emeltdíjas számra küldött válasz SMS díját a szolgáltató kiszámlázza az előfizető felé, a feltöltőkártyás ügyfeleknek pedig levonja az egyenlegéből.

Az emeltdíjas szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban az ügyfeleinknek kiszámlázott díj döntő része az emeltdíjas tartalomszolgáltatót illeti. Ezek alapján az emeltdíjas számokról érkező kéretlen üzenetek célja, hogy a gyanútlan ügyfeleket megtévesztve az érintett emeltdíjas számokra forgalmat, az emeltdíjas tartalomszolgáltatónak pedig extra bevételt generáljanak. A kéretlen hirdetések, ún. SPAM-ek kiküldése útján történo forgalomnövelés azonban az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 14-ik paragrafusának 2-ik bekezdésébe ütköző cselekmény.

A Vodafone Magyarország ezúton kéri előfizetőit, hogy amennyiben ilyen típusú üzenetet kapnak, ellenőrizzék az SMS-t küldő fél hívószámát, és ha a küldő fél hívószáma emeltdíjas szám (pl. +3690, 0690, +3691 vagy 0691 kezdetű, illetve emeltdíjas rövid szám), ne válaszoljon rá se SMS-ben, se visszahívással.

A Vodafone ügyfelei az emeltdíjas számokról kapott kéretlen üzenetekkel kapcsolatban bejelentést tehetnek a Vodafone 1270-es ügyfélszolgálati számán. Az ügyfelektől érkező bejelentések alapján a Vodafone megvizsgálja az emeltdíjas számokról kéretlenül kiküldött SMS forgalmat. Ha a kéretlen üzeneteket küldő emeltdíjas tartalomszolgáltató a Vodafone szerződéses partnere, a vállalat intézkedik a törvénysértő magatartás felszámolása, megszűntetésre érdekében. Ha a kéretlen üzeneteket küldő emeltdíjas tartalomszolgáltató nem a Vodafone szerződéses partnere, a hazai, illetve külföldi partnerszolgáltatóknál kezdeményezi, hogy járjanak el az illegális forgalom megszűntetésre érdekében.

Bármilyen kérdés esetén keresse ügyfélszolgálatunkat a Vodafone hálózatából, belföldről díjmentesen hívható 1270-es telefonszámon, a nap 24 órájában. Más esetben a +36 1 288-1270-es vezetékes telefonszámon érheti el ügyfélszolgálatunkat.

Biztonsági felhívás - csalók kérnek bizalmas adatokat, banki adatokat vagy pénz átutalását a Vodafone nevében!
A Vodafone Magyarország ezúton is szeretné felhívni ügyfelei figyelmét az alábbi típusú csalásra.

A csalók a Vodafone nevében, vagy a Vodafone-tól kapott megbízásra hivatkozva telefonon, vagy e-mailben arról tájékoztatják a címzettet, hogy kisebb-nagyobb összeget nyert egy versenyen, nyereményjátékon, lottón, stb., esetleg üzleti- vagy állásajánlatokat tesznek.

Ezután arra kérik a címzettet, hogy a további ügyintézéshez, illetve a nyeremény felvételéhez telefonon keresztül adják meg, vagy e-mailben küldjék vissza a feladónak személyi azonosító adataikat, elérhetőségi adataikat, bankszámlájuk, bankkártyájuk adatait, vagy egyéb bizalmas adatokat.

Előfordul az is, hogy pénz átutalását kérik, jellemzően nagy összegű nyeremények kifizetéséhez.

Ha a csalók telefonon hívják a kiszemelt áldozatot, akkor jellemzően letiltják a saját telefonszámuk kijelzését a hívó félnél.

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a Vodafone sem telefonon, sem e-mailben nem kér be ügyfeleitől ilyen adatokat és ilyen irányú megbízást sem ad másoknak.

Ha a fentiekben jelzett kérést tartalmazó telefonhívást, vagy elektronikus levelet kapnának, azt tanácsoljuk ügyfeleinknek, hogy e kérésekre ne válaszoljanak, ne utaljanak át pénzt, és ne adják ki ismeretleneknek sem a személyes, sem a banki, sem egyéb bizalmas adataikat.

Ha bármilyen kérdésük lenne, keressék ügyfélszolgálatunkat. Kollegáinkat hálózatunkból, belföldről díjmentesen hívhatja a 1270-es telefonszámon a nap 24 órájában. Más esetben a +36 1 288-1270-es vezetékes telefonszámon érheti el ügyfélszolgálatunkat.

Biztonsági felhívás - soha ne adja ki feltöltő kártyájának adatait ismeretlen telefonálóknak!
A Vodafone Magyarország ezúton is szeretné felhívni ügyfelei figyelmét az alábbi csalás típusra.

Magyarországon is elterjedt az a csalástípus, amikor ismeretlen személy a Vodafone nevében felhív egy Vodafone előfizetőt, és arról tájékoztatja, hogy nyert valamely Vodafone által szervezett nyereményjátékon. Egyben arról is tájékoztatja a "nyertest", hogy a nyeremény megküldésének előfeltétele, hogy az előfizető nagyon rövid időn belül vegyen egy - jellemzően nagy összegű - VitaMAX feltöltőkártyát, majd a csaló által megadott telefonszámot felhívva diktálja be a még felhasználatlan kártya igazolási számát és a lekaparás után látható azonosító számát. A csaló ezután saját célra használja fel a kártyán lévő összeget, a "nyertes" pedig csak késobb ébred rá, hogy csalás sértettjévé, áldozatává vált.

Az ilyen visszaélések és csalások elkerülése végett a Vodafone Magyarország Zrt. felhívja ügyfelei figyelmét, hogy feltöltőkártyájuk adatait semmilyen célból ne adják ki, míg telefonjukra a feltöltés meg nem történt. A kártya adatai két számpárból állnak, egy igazolási és egy azonosító számból. E számpárok ismeretében - ha a feltöltés még nem történt meg - a feltöltő kártyán lévo összeget bárki más is felhasználhatja saját célra, anyagi kárt okozva ezzel a kártya vásárlójának.

A Vodafone Magyarország Zrt. nem tud felelősséget vállalni abban az esetben, ha a számpárokat a feltöltőkártya tulajdonosa, egy másik személynek még a kártya felhasználása előtt kiadja. Ha a számpárokat felhasználásuk előtt a feltöltőkártya tulajdonosától valaki jogosulatlanul megszerezte, és emiatt a kártya tulajdonosát kár érte, kérjük forduljanak az illetékes nyomozó hatósághoz.

Bármilyen kérdés esetén keresse ügyfélszolgálatunkat a Vodafone hálózatából, belföldről díjmentesen hívható 1270-es telefonszámon, a nap 24 órájában. Más esetben a +36 1 288-1270-es vezetékes telefonszámon érheti el ügyfélszolgálatunkat.

Tájékoztatás - a távközlő eszközök útján történő zaklatás elleni új büntetőjogi fellépési lehetőségekről

A Vodafone Magyarország Zrt. ezúton is szeretné felhívni tisztelt ügyfelei figyelmét arra, hogy már nem csak a telefonszám, e-mail cím, stb. lecserélésével védekezhetnek, hanem - 2008. január 01-e óta - immár a büntetojog eszközeivel is felléphetnek a telekommunikációs eszköz útján másokat zaklató vagy háborgató személyek ellen.

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy 2008. január 01-i hatállyal kiegészült a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény az alábbi 176/A. szakasszal:

Zaklatás

176/A. §

(1) Aki abból a célból, hogy mást megfélemlítsen, vagy más magánéletébe, illetőleg mindennapi életvitelébe önkényesen beavatkozzon, rendszeresen vagy tartósan mást háborgat, így különösen mással, annak akarata ellenére telekommunikációs eszköz útján vagy személyesen rendszeresen kapcsolatot teremteni törekszik, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétséget követ el, és egy évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő.

(2) Aki mást vagy rá tekintettel hozzátartozóját félelemkeltés céljából személy elleni erőszakos vagy közveszélyt okozó büntetendő cselekmény elkövetésével megfenyeget, vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő.

(3) Aki a zaklatást
  (a)  volt házastársa vagy volt élettársa,
  (b)  nevelése, felügyelete, gondozása vagy gyógykezelése alatt álló személy
sérelmére követi el, az (1) bekezdésben meghatározott esetben két évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel, a (2) bekezdésben meghatározott esetben bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Bár korábban erre nem volt mód, a fentiek szerint 2008. január 01-től immár a büntetőjog eszközeivel is felelősségre vonhatók a telefonhívásokkal, SMS-sekkel, MMS-sekkel, e-mailekkel, stb. másokat rendszeresen vagy tartósan zaklató, háborgató személyek.

A hírközlő eszközök útján mások által zaklatott, háborgatott tisztelt előfizetőink tehát a zaklatók felelősségre vonása érdekében büntetőeljárást kezdeményezhetnek, feljelentést tehetnek az illetékes nyomozó hatóságnál.

A hírközlési szolgáltatók az általuk kötelezően megőrzendő hívásforgalmazási és előfizetői azonosító adatokból a büntetőeljárásról szóló törvény vonatkozó előírásai szerint kötelesek adatszolgáltatást nyújtani az őket megkereső nyomozó hatóságok részére. Vagyis a nyomozó hatóságok - a hírközlési szolgáltatóktól kapott azonosító adatok alapján - képesek lehetnek beazonosítani a zaklatásra használt telekommunikációs végpontot vagy készüléket, majd azon keresztül a zaklató személyét és megtenni a szükséges további büntetőeljárási lépéseket, a zaklatást elkövető személy büntetőjogi felelősségre vonása érdekében.

Bármilyen kérdés esetén keresse ügyfélszolgálatunkat a Vodafone hálózatából, belföldről díjmentesen hívható 1270-es telefonszámon, a nap 24 órájában. Más esetben a +36 1 288-1270-es vezetékes telefonszámon érheti el ügyfélszolgálatunkat.

Tájékoztatás - a kéretlenül kapott elektronikus hirdetések küldői elleni fellépési lehetőségekről

A Vodafone Magyarország Zrt. ezúton is szeretné tájékoztatni tisztelt ügyfeleit arról, hogy milyen módon és mely szervezetnél lehetséges eljárást kezdeményezni elektronikus levelezés, vagy azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszköz útján kéretlenül kapott elektronikus reklámok, hirdetések küldői ellen.

Az elektronikus úton történő reklámozás, hirdetés szabályait részletesen az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 14. §-a tartalmazza.

E rendelkezések - többek között - előírják, hogy a hirdető a hirdetés kiküldésekor köteles tájékoztatást adni a valós feladó személyéről. Ugyancsak törvényi előírás, hogy a hirdető köteles tájékoztatni a hirdetés címzettjét - a hirdetés küldése során - azon elektronikus levelezési címéről és egyéb elérhetőségéről, ahol a címzett a további hirdetések küldésének megtiltása iránti igényét bejelentheti. Ha a címzett ilyen igényt jelent be, akkor a hirdető köteles a nyilatkozó nevét, elérhetőségeit a nyilvántartásából törölni, és elektronikus hirdetést a továbbiakban a nyilatkozó részére nem küldhet.

A fenti törvényi szintű előírások betartásáért a hirdető - valamint az ő megbízásából eljárók - tartoznak felelősséggel. Az előírások megsértése esetén - ugyanezen törvény 16/A. § (2) bekezdése szerint - a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) jár el.

Nem terheli felelősség ugyanakkor azt az elektronikus hírközlési szolgáltatót (az úgynevezett közvetítő szolgáltatót), amelynek hírközlő hálózatán továbbításra kerülnek a nem kívánt elektronikus levelek és azzal egyenértékű elektronikus üzenetek. A közvetítő szolgáltatónak nincs - így a Vodafone Magyarország Zrt-nek sincs - semmilyen jogszabályi felhatalmazása sem arra, hogy a kéretlen hirdetéseket küldő előfizetői ellen közvetlenül fellépjenek, vagy hogy a kéretlenül hirdetéseket kiküldő előfizetők adatait a hirdetések címzettjeinek kiadhassák.

A közvetítő hírközlési szolgáltatónak a kéretlenül reklámozók elleni eljárásokban az a kötelezettsége, hogy az eljárni jogosult hatóság (NMHH) megkeresése esetén a hatóság részére köteles kiadni a hirdetés küldőjének vagy közzétevőjének elektronikus hírközlési azonosítóját, továbbá az ahhoz tartozó előfizető/igénybe vevő nevét és lakcímét, ha ezek az adatok a közvetítő szolgáltatónál rendelkezésére állnak.

Fentiek alapján azt tanácsoljuk tisztelt ügyfeleinknek, hogy ha a részükre kéretlenül elektronikus reklámokat küldő ellen eljárást kívánnak kezdeményezni a fenti törvényi előírások megsértse okán, akkor ne közvetítő szolgáltató Vodafone Magyarország Zrt-hez, hanem az ilyen ügyekben eljárás lefolytatására törvényben kijelölt és kizárólagos illetékességgel rendelkező Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz szíveskedjenek fordulni.

A kéretlen reklámokkal kapcsolatos egyéb típusú panaszok esetén lehetséges fellépési lehetőségekről további részletes információkat találnak tisztelt ügyfeleink a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság honlapján az alábbi linken: http://nmhh.hu/

Bármilyen kérdés esetén keresse ügyfélszolgálatunkat a Vodafone hálózatából, belföldről díjmentesen hívható 1270-es telefonszámon, a nap 24 órájában. Más esetben a +36 1 288-1270-es vezetékes telefonszámon érheti el ügyfélszolgálatunkat.


4g4Gaccessoriesicon-app-storeapple broadbandbundle Business_0.1calendarcallcallcenter camera chatchevron-down chevron-left chevron-right chevron-up circle-questionmark closecollect community-thin communityCompleted_0.1country dashboard-thin dashboard data deals delete delivery desktop devices downloadedit error-circle facebook-thin facebook family-two family filters gogoogle-plus-thin google-plus Grid_view_0.1v4grid-view-small heart Home_0.1info-circle kids landline Like_0.1location-regular location-thin location mail menu messagemobile-broadbandmobile my-vodafone network-thin network paygpayment photos icon-play-storeplayplusprint rating-filled ratingrefresh report reports roaming search Security_0 share shoppingsimspeech-bubble technology test_app text tick-bordered Tick_0.1tick-simple tick top-up-two copy top-up-two top-up tvtwitter-thin twitter unlimited copy unlimited users vodafonewarningwindow worldyou copy you youtube-thin youtube