Tudomásul veszem, hogy regisztrációmmal Vodafone előfizető leszek. A szerződés megkötésével elfogadom a Vodafone Általános Szerződési Feltételeit. A szerződés létrejöttére vonatkozóan az Általános Szerződési Feltételek 3.1.2.c) pontja irányadó.

 

css placeholder
js placeholder (general)