Tájékoztatjuk, hogy bejelentéseit, panaszait a 1270-es központi ügyfélszolgálati számon, írásban a 1476 Budapest, Pf. 350 (Vodafone Mobil Szolgáltatás esetén) és a 1476 Budapest, Pf. 303 (Vodafone Vezetékes Szolgáltatás esetén) levelezési címre postázva, továbbá üzleteinkben van lehetősége bejelenteni.
A bejelentések, panaszok intézése
Panaszok intézése méltánylást érdemlő érdeksérelem esetén
A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták rendezésének módja
A Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos jogviták elbírálására jogosult szervek
Az ügyfélszolgálati és panaszkezelési eljárással, az előfizetői szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos viták rendezésének módja
Területileg illetékes gazdasági kamarák mellett működő Békéltető Testület