Tájékoztatjuk, hogy bejelentéseit, panaszait a 1270-es központi ügyfélszolgálati számon, írásban a 1519 Budapest, Pf. 543 levelezési címre postázva, továbbá üzleteinkben van lehetősége bejelenteni.
A bejelentések, panaszok intézése
Az Előfizető által előterjesztett bejelentést, illetőleg Panaszt a Szolgáltató nyilvántartásba veszi.
A Szolgáltató köteles gondoskodni arról, hogy ügyfeleit, azaz a szolgáltatást igénybevevő Előfizetőket, Igénylőket, stb., a Szolgáltató által megadott ügyfélszolgálati időben indokolatlan várakozás nélkül kiszolgálja.
A Szolgáltató a nyilvántartásba vett Bejelentést, illetőleg a Panaszt - amennyiben arra mód van - azonnal, de legkésőbb 30 napon belül megvizsgálja és a jogszabályi előírások betartásával az Előfizetőt a vizsgálat eredményéről értesíti. Amennyiben a Szolgáltató az Előfizető Panaszát elutasítja, Szolgáltató köteles az Előfizetőt írásban arról tájékoztatni, hogy Panaszával- annak jellege szerint- mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltató köteles megadni az illetékes hatóság, illetve a Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét.
Az Előfizető kérésére a Szolgáltató biztosítja, hogy az Előfizető az adatkezelési szabályok figyelembevételével, a kezelt adatok törléséig díjmentesen megismerhesse az általa fizetendő díjak számításához szükséges forgalmazási és számlázási adatokra vonatkozó kimutatást.
Panaszok intézése méltánylást érdemlő érdeksérelem esetén
Elektronikus hírközlési szolgáltatással kapcsolatos, méltánylást érdemlő érdekeinek sérelme esetén panasszal fordulhat a Média- és Hírközlési Biztoshoz. Az eljárás díjmentes, időtartama legfeljebb 40 nap.
Média- és Hírközlési Biztos
Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf.198.
Telefon: +36 1 429 8644
Telefax: +36 1 429 8761
A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták rendezésének módja
Ha az Előfizető nincsen megelégedve a szolgáltatás minőségével, ennek bejelentésekor - amennyiben a szolgáltató a bejelentésben állítottakkal nem ért egyet - jogosult hatósági-, vagy független műszaki szakértőket felkérni a meg nem felelés igazolására.
A hatósági-, vagy független műszaki szakértői vizsgálat végzésekor a szolgáltató jogosult jelen lenni. E személyek jegyzőkönyvben rögzített véleményét (mérési eredményeket) a szolgáltató köteles a meg nem felelés előfizető részéről történő igazolásául figyelembe venni. A Szakértő költségeit utólagosan az a fél köteles viselni, akinek állításai valótlannak bizonyultak.
Az Előfizető panaszával közvetlenül a felügyeleti jogokat hírközlési szempontból gyakorló felügyeleti szervhez, a Nemzeti Média-és Hírközlési Hatósághoz is fordulhat:
Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság
1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
Telefon: +36 1 457 7100
Telefax: +36 1 356 5520
Általános információ és központi e-mail cím: info@nmhh.hu
Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Nyilvántartási és tájékoztatási Főosztály
1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
Telefon: +36 1 468 0673
Telefax: +36 1 468-0680
Az Előfizető a Gazdasági Versenyhivatalhoz is fordulhat, ha a Szolgáltató tevékenysége, szolgáltatása, terméke, eljárása, ennek során hozott intézkedése, illetőleg valamely intézkedése elmulasztása következtében az Előfizetőt elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályban vagy az Előfizetői szerződésben meghatározott jogaival összefüggésben sérelem érte, vagy ennek közvetlen veszélye áll fenn.
Továbbá fordulhat az előfizető lakóhelye/tartózkodási helye szerinti Békéltető Testülethez , és a Budai Központi Kerületi Bírósághoz az itt megadott elérhetőségeken.
A Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos jogviták elbírálására jogosult szervek
Eredménytelen vitás kérdések eldöntésében az Előfizető jogorvoslatért az alábbi szervekhez fordulhat:
Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság
1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
Telefon: +36 1 457 7100
Telefax: +36 1 356 5520
Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Nyilvántartási és tájékoztatási Főosztály
1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
Telefon: +36 1 468 0673
Telefax: +36 1 468-0680
Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Pécsi hatósági iroda
7624 Pécs, Alkotmány u. 23.
Telefon: +36 72 508 800
Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Debreceni hatósági iroda
4025 Debrecen, Hatvan u. 43.
Telefon: +36 52 522 122
Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Szegedi hatósági iroda
6721 Szeged, Csongrádi sgt. 15.
Telefon: +36 62 568 300
Telefax: +36 62 568 368
Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Soproni hatósági iroda
9401 Sopron, Kossuth L. u. 26.
Telefon: +36 99 518 500
Telefax: +36 99 518 518
Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Miskolci hatósági iroda
3529 Miskolc, Csabai kapu 17.
Telefon: +36 46 555 500
Telefax: +36 46 411 475
Az ügyfélszolgálati és panaszkezelési eljárással, az előfizetői szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos viták rendezésének módja
Az Előfizető az ügyfélszolgálati és panaszkezelési eljárással, az előfizetői szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos viták rendezése végett fordulhat továbbá a megyei kormányhivatalokhoz.
A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet értelmében Fogyasztóvédelmi hatóságként a Kormány - a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörbe tartozó ügyek kivételével - közigazgatási hatósági ügyekben a) a fővárosi és megyei kormányhivatalt (a továbbiakban: kormányhivatal) jelöli ki.
A fogyasztók 2020. március 1-től a panaszkezeléssel kapcsolatos bejelentéseikkel, panaszaikkal elsősorban a fővárosi és megyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi szervezeti egységeihez fordulhatnak.
Ezek elérhetőségei:
Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály
1051 Budapest, Sas utca 19. III. em.
Levelezési cím: 1051 Budapest, Sas utca 19.
Telefonszám: +36 1 450 2598
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály
6000 Kecskemét, Szent István körút 19/A
Levelezési cím: 6000 Kecskemét, Szent István körút 19/A
Telefonszám: +36 76 795 710
Baranya Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály
7630 Pécs, Hengermalom utca 2.
Levelezési cím: 7630 Pécs, Hengermalom u. 2.
Telefonszám: +36 72 795 398
Telefax: +36 72 795 700
Békés Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály
5600 Békéscsaba, József Attila utca 2-4.
Levelezési cím: 5600 Békéscsaba, József Attila utca 2-4.
Telefonszám: +36 66 546 150
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály
3525 Miskolc, Városház tér 1.
Levelezési cím: 3525 Miskolc, Városház tér 1.
Telefonszám: +36 46 512 971
Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Műszaki Hatósági Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály
6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
Levelezési cím: 6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
Telefonszám: +36 62 680 530
Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály
8000 Székesfehérvár, Mátyás király körút 6.
Levelezési cím: 8050 Székesfehérvár, Pf. 936
Telefonszám: +36 22 501 751
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály
9022 Győr, Türr István utca 7.
Levelezési cím: 9022 Győr, Türr István utca 7.
Telefonszám: +36 96 795 950
Telefax: +36 96 795 955
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály
4025 Debrecen, Széchenyi utca 46.
Levelezési cím: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 46.
Telefonszám: +36 52 550 799
Telefax: +36 52 327 753
Heves Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály
Cím: 3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9.
Levelezési cím: 3301 Eger, Pf. 81,
Telefonszám: +36 36 515 469
Telefax: +36 36 516 040
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály
5000 Szolnok, Indóház utca 8.
Levelezési cím: 5000 Szolnok, Indóház utca 8.
Telefonszám: +36 56 795 165
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály
2800 Tatabánya, Bárdos László utca 2.
Levelezési cím: 2800 Tatabánya, Bárdos László utca 2.
Telefonszám: +36 34 309 303
Telefax: +36 34 309 302
Nógrád Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály
3100 Salgótarján, Mérleg utca 2.
Levelezési cím: 3101 Salgótarján, Pf. 308
Telefonszám: +36 32 511 116
Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Hatósági Osztály
1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Telefonszám: +36 1 459 4843
Somogy Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály
7400 Kaposvár, Vásártéri utca 2.
Levelezési cím: 7400 Kaposvár, Vásártéri utca 2.
Telefonszám: +36 82 510 868
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály
4400 Nyíregyháza, Hatzel tér 10.
Levelezési cím: 4401 Nyíregyháza, Pf. 77
Telefonszám: +36 42 500 694
Telefax: +36 42 504 398
Tolna Megye Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály
7100 Szekszárd, Kiskorzó tér 3.
Levelezési cím: 7100 Szekszárd, Kiskorzó tér 3.
Telefonszám: +36 74 795 385
Telefax: +36 74 999 103
Vas Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály
9700 Szombathely, Wesselényi utca 7.
Levelezési cím: 9701 Szombathely, Pf. 29
Telefonszám: +36 94 505 220, +36 94 505 219
Telefax: +36 94 506 984
Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály
8200 Veszprém, Megyeház tér 1.
Levelezési cím: 8210 Veszprém, Pf. 2184
Telefonszám: +36 88 550 510
Zala Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály
8900 Zalaegerszeg, Göcseji út 24.
Levelezési cím: 8900 Zalaegerszeg, Göcseji út 24.
Telefonszám: +36 92 510 530
Gazdasági Versenyhivatal
1054 Budapest Alkotmány u. 5.
1054 Budapest Alkotmány u. 5.
Telefonszám: +36 1 472 8900
Telefax: +36 1 472 8905
Weboldal: www.gvh.hu
További tájékoztatásért, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok elérhetőségeiért látogasson el a www.kormanyhivatal.hu/hu weboldalra.
Területileg illetékes gazdasági kamarák mellett működő Békéltető Testület
A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület.
A Békéltető Testületek elérhetőségei:
Budapesti Békéltető Testület
Budapesti Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Cím: 1016 Budapest, Krisztina körút 99.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf. 10
Telefonszám: + 36 1 488 2131
Telefax: + 36 1 488 2186
Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Levelezési cím: 6001 Kecskemét Pf. 228
Telefonszám: +36 76 501 525, +36 76 501 500
Telefax: +36 76 501 538
Baranya Megyei Békéltető Testület
Baranya Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Cím: 7625 Pécs, Majorossy Imre utca 36.
Telefonszám: + 36 72 507 154
Telefax: + 36 72 507 152
Békés Megyei Békéltető Testület
Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza lakótelep 5.
Telefonszám: +36 66 324 976
Telefax: +36 66 324 976
Honlap: www.bmkik.hu
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli utca 1.
Levelezési cím: 3501 Miskolc, Pf. 376
Telefonszám: +36 46 501 091, +36 46 501 870
Telefax: +36 46 501 099
Csongrád-Csanád Megyei Békéltető Testület
Csongrád-Csanád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Cím: 6721 Szeged, Párizsi körút 8-12.
Levelezési cím: 3501 Miskolc, Pf. 376
Telefonszám: +36 62 554 250/118 mellék
Telefax: +36 62 426 149
Fejér Megyei Békéltető Testület
Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám: +36 22 510 310
Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/A
Levelezési cím: 9001 Győr, Pf. 673
Telefonszám: +36 96 520 217
Telefax: +36 96 520 218
Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty utca 13-15.
Telefonszám: +36 52 500 710
Telefax: +36 52 500 720
Heves Megyei Békéltető Testület
Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési cím: 3301 Eger, Pf. 440
Telefonszám: +36 36 416 660/105 mellék
Telefax: +36 36 323 615
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszám: +36 56 510 621, +36 20 373 2570
Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: +36 34 513 036
Nógrád Megyei Békéltető Testület
Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A fsz. 4.
Telefonszám: +36 32 520 860
Telefax: +36 32 520 862
E-mail: nkik@nkik.hu
Pest Megyei Békéltető Testület
Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. 4. em. 2.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf. 81
Telefonszám: +36 1 792 7881
Telefax: +36 32 520 862
Somogy Megyei Békéltető Testület
Somogy Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Cím: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszám: +36 82 501 026
Telefax: +36 82 501 046
E-mail: skik@skik.hu
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 2.
Telefonszám: +36 42 420 180, +36 30 370 8226
Telefax: +36 42 311 750
Tolna Megyei Békéltető Testület
Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Cím: 7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25.
Telefonszám: +36 74 411 661
Telefax: +36 74 411 456
Vas Megyei Békéltető Testület
Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszám: +36 94 312 356, +36 94 506 640
Telefax: +36 94 316 936
Veszprém Megyei Békéltető Testület
Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.
Levelezési cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.
Telefonszám: +36 88 814 121
Telefax: +36 88 412 150
Zala Megyei Békéltető Testület
Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Levelezési cím: 2800 Tatabánya, Bárdos László utca 2.
Telefonszám: +36 92 550 513
Telefax: +36 92 550 525