Nézd meg személyre szabott ajánlataidat!

Ha Vodafone ügyfél vagy, jelentkezz be My Vodafone fiókodba, hogy lásd az elérhető kedvezményeidet.

Business MobileNet tarifacsomagok 24 hónapos határozott időre, e-Packkel, bruttó árak

Business MobileNet Start
Business MobileNet Pro
Business MobileNet Infinity

25 000 Ft készülékkedvezmény szeptember 30-ig vagy a készlet erejéig!

Üzleti mobil és vezetékes előfizetőként extra 25 000 Ft kedvezménnyel vásárolhatsz okostelefont, laptopot, tabletet vagy TV-t. Igényelj új vagy meglévő előfizetéseid mellé új mobil hang, mobilinternet vagy vezetékes internet, illetve TV csomagot és válj üzleti mobil és vezetékes előfizetővé most.

 

Üzleti kedvezmények és előnyök kisvállalkozások számára

Mobil és vezetékes internet vagy TV előfizetés esetén.

Ha már Vodafone ügyfél vagy, jelentkezz be My Vodafone fiókodba, hogy lásd az elérhető kedvezményeidet.

 
Becsült maximális sebesség a havidíjban foglalt adatforgalom felett 128/128 kbit/s. Havidíjas Előfizetői Szerződés esetén a Szolgáltató jogosult előzetes hitelképesség vizsgálatot végezni. Az eredmény függvényében a Vodafone jogosult a szolgáltatás igénybevételét előleg vagy egyéb, más biztosíték (pl. bankgarancia, kezesség stb.) adásához kötni. A Vodafone a szolgáltatás Előfizetőjével szemben az adatforgalom megkezdésekor (0 GB adatforgalomtól) folyamatosan, minden számlázási ciklusban alkalmazza a hálózati erőforrások kiosztásánál az Általános Szerződési Feltételek 2.1.1.5. pontjában meghatározott Dinamikus szolgáltatásminőség-szabályozást (QoS-t).

A havidíjban foglalt adatmennyiség felhasználását követően az adatforgalom sebessége lassításra kerül. A lassítás maximális értéke: 128 Kbit/s le- és feltöltés esetén. A számlázási ciklus lezárultával a forgalomlassítás megszűnik. A számlazárásig történő további internetezéshez a havidíjban foglalt adatmennyiség felhasználását megelőzően az Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban kiegészítő adatopció vásárlása szükséges. Adatopció vásárlása nélkül az adatforgalom sebessége lassításra kerül. A lassítás maximális értéke: 128 Kbit/s le- és feltöltés esetén. A számlázási ciklus fordulójával a forgalomlassítás megszűnik. További információ: www.vodafone.hu

A havidíjban foglalt belföldi adatforgalom Magyarország területén használható fel, külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes, a roaming környezetben történő felhasználás részletes feltételei az ÁSZF Díjszabás mellékletben találhatók. Számlázási egység 10 Kb. Business MobileNet Infinity szolgáltatáscsomag keretében a szolgáltatás külföldön nem vehető igénybe.

Az e-Pack igénybevétele esetén, kedvezőbb havi előfizetési díj ellenében az Előfizető vállalja az alábbi feltételek teljesítését minden hónapban, amíg az e-Pack szolgáltatást igénybe veszi: valamennyi előfizetése tekintetében E-számlát vesz igénybe, a számla kiegyenlítése a számlán feltüntetett fizetési határidőig a következő fizetési módok valamelyikével megtörténik: a www.vodafone.hu/szamlabefizetes oldalon vagy az E-számla profilon vagy a Vodafone mobil alkalmazáson keresztül vagy banki átutalással vagy csoportos beszedési megbízással vagy OTP bank automatákon keresztül). Amennyiben az Előfizető valamely hónapban nem tesz eleget a fenti feltételek bármelyikének, a következő havi számlájában előfizetésenként bruttó 500 Ft egyszeri díj kerül kiterhelésre.

Amennyiben az Előfizető 4G/LTE, illetve 5G/NR-képes készülékkel, illetve jogosult mobiltarifacsomaggal rendelkezik vagy extra 5G opcióra előfizet, úgy a 4G/LTE, illetve 5G/NR lefedettségi területen a Szolgáltató 4G/LTE, illetve 5G/NR hálózatán veheti igénybe a szolgáltatásokat, az ÁSZF-ben rögzített minőségi mutatók és feltételek szerint. E szolgáltatások díjai megegyeznek a Díjszabásban meghatározott, az Előfizető tarifacsomagja szerinti díjakkal függetlenül attól, hogy a Szolgáltató azokat 4G/LTE vagy 5G/NR hálózatán tette elérhetővé. A becsült maximális sávszélesség le-/feltöltéskor a 4G/LTE technológiához kapcsolódóan150/37 Mbit/s, 5G/ NR technológiához kapcsolódóan 1024/100 Mbit/s. Az aktuálisan elérhető sávszélesség az adott területen a szolgáltatást biztosító hálózati technológia elérhetőségének, az azt támogató eszközök (pl. készülék, megfelelő SIM) meglétének, illetve a hálózat aktuális leterheltségének a függvénye. Az aktuális hálózati lefedettség megtekinthető a www.vodafone.hu/hasznos-informaciok/lefedettsegi-terkep oldalon. Az 5G-ről további információ a vodafone.hu/5G oldalon található.

A készülékajánlat a készlet erejéig elérhető, a képek illusztrációk. Ha az Előfizetői Szerződés hatályba lépését követő 24 hónapon belül az Előfizető érdekkörében felmerülő okból az Előfizetői Szerződés megszüntetésére kerül sor, az ÁSZF-ben, illetve az Adásvételi Szerződésben meghatározott mértékű kötbér fizetendő.

Az elektronikus hulladékkezeléssel kapcsolatos részletes információk elérhetőek www.vodafone.hu/telefonok-tarifak/aktualis-ajanlatok/elektromos-elektronikus-hulladekkezeles weboldalon.

Mobil és vezetékes kedvezmények és előnyök részletei

A 25 000 Ft készülékkedvezmény akció keretében 2024.07.05. és 2024.09.30. között bruttó 25 000 Ft készülékkedvezményben részesülnek azon üzleti előfizetőink, akik Vodafone Mobil-vezetékes üzleti előfizetők, azaz a Vodafone-nál legalább egy jogosult, aktív (azaz nem szüneteltetett/felfüggesztett/korlátozott/törölt) hangalapú mobil Előfizetői Szerződéssel, valamint legalább egy jogosult, aktív (azaz nem szüneteltetett/felfüggesztett/korlátozott/törölt) vezetékes szolgáltatásra (műsorterjesztési, internet hozzáférési) vonatkozó Előfizetői Szerződéssel és az érintett Előfizetői Szerződéseken azonos azonosítókkal (ugyanazon előfizetői név, adószám, számlafizető azonosító) rendelkeznek, és mobil hang, mobilinternet, vezetékes internet, vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás csomagra kötnek új Előfizetői Szerződést legalább 24 hónap határozott időre (ami lehet szerződéshosszabbítás vagy új előfizetés is), és ehhez az új szerződéshez készüléket is vásárolnak. További részletek az ÁSZF 7. sz Akciók mellékletében.

A Vodafone Mobil-vezetékes üzleti kedvezmény, amely a szolgáltató által egyoldalúan nyújtott kedvezmény, 2022. október 24-tól, jelen módosult feltételekkel 2024. március 18-tól visszavonásig érhető el, azon Vodafone Üzleti Előfizető számára, akik a Vodafone Magyarország zrt.-nél legalább egy jogosult, aktív (azaz nem szüneteltetett/felfüggesztett/korlátozott/törölt) mobil hang és legalább egy jogosult, aktív (azaz nem szüneteltetett/felfüggesztett/korlátozott/törölt) helyhez kötött (műsorterjesztési, internet-hozzáférési) elektronikus hírközlési szolgáltatásra vonatkozó Előfizetői Szerződésre és az adott Előfizetői Szerződéseken egy ügyfélszám alatti azonos számlafizető azonosítón új szerződést köt vagy az alább meghatározott jogosult tarifacsomagok közül legalább már két tarifacsomaggal rendelkezik és meglévő szerződést hosszabbít, jogosulttá válik a Vodafone Mobil-vezetékes üzleti kedvezményre. A Vodafone Mobil-vezetékes üzleti kedvezmény aktiválása automatikusan megszünteti az adott Előfizetői Szerződéseken egy ügyfélszám alatti azonos számlafizető azonosítón lévő összes más mobil-vezetékes és mennyiségi kedvezményeket, amelyek részleteit az ÁSZF 7. sz. melléklet: Akciók vonatkozó B/1.13. Vodafone mobil-vezetékes Előnyök akció és B/1.14. Vodafone mobil-vezetékes Kedvezmény akció pontjában valamint a 7. sz. melléklet B/1.4-es pontjában (Havidíj kedvezmény akció) találhatók. A felsorolt, megszűnt kedvezmények inaktiválás után ismételten nem igényelhetők. A szolgálató által egyoldalúan nyújtott kedvezményre tekintettel a Vodafone jogosult a kedvezményt a már szerződött Előfizetők számára is megszüntetni, a kedvezmény megszüntetése nem keletkeztet felmondási okot az Előfizető oldalán.
A Vodafone Mobil-vezetékes üzleti kedvezmények mértéke a publikus kedvezményekkel csökkentett mobil és vezetékes bruttó havidíjak összegéből:
Kedvezmény szintjének megnevezése A publikus kedvezményekkel csökkentett mobil és vezetékes bruttó havidíjak összege Kedvezmény mértéke havonta (Bruttó havidíjból)
S 25 000,000 Ft alatt 15%
M 25 000,000 Ft - 49 999,000 Ft között 20%
L 50 000,000 Ft - 99 999,000 Ft között 25%
XL 100 000,000 Ft - 199 999,000 Ft között 30%
XXL 200 000,000 Ft felett 35%
A Vodafone Mobil-vezetékes üzleti kedvezmény nem érhető el a rézérpáras technológiával ellátott területeken nyújtott szolgáltatások esetén. Amennyiben Üzleti Előfizető nem publikus havidíj kedvezménnyel rendelkezik az adott tarifacsomagon, akkor az adott tarifacsomag a Mobil-vezetékes üzleti kedvezmény alapjául szolgáló összes havidíjba nem számolódik bele. A kedvezmény minden hónapban az adott számlaszámon lévő, jogosult előfizetések esetleges kedvezményekkel csökkentett, fizetendő havi díjainak összege alapján kerül meghatározásra az alábbiak figyelembevételével. A sávos havi előfizetésidíj-kedvezmény az alábbi sorrendben kerül levonásra a szolgáltatások havi előfizetési díjából: Mobil Hang, Kábeltelevízió (vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás), Vezetékes telefon, Vezetékes Internet-hozzáférési szolgáltatás, Mobil Internet. A kedvezmény nem haladhatja meg az adott számlában az adott tarifacsomag következő időszakra terhelt havi előfizetési díját. Tört havi kedvezmény igénybevételére nincs lehetőség. A kedvezményre az Előfizető a mindenkori számlazáráskor fennálló aktuális állapot figyelembevételével mindaddig jogosult, amíg a feltételek fennállnak, azok megszűnése esetén a kedvezmények automatikusan deaktiválásra kerülnek.

A Vodafone Mobil-vezetékes üzleti kedvezmény akció részletes leírását és a sávos kedvezmény alapjául szolgáló, jogosult mobil hang és adat, illetve helyhez kötött szolgáltatások listáját az ÁSZF 7. számú Akciók mellékletének B/1.17. pontja tartalmazza.
A Vodafone Mobil-vezetékes üzleti előnyök akció, amely a szolgáltató által egyoldalúan nyújtott kedvezmény, 2022. október 24-tól jelen módosult feltételekkel 2024. március 18-tól visszavonásig érhető el, azon Vodafone Üzleti Előfizető számára, akik a Vodafone Magyarország Zrt.-nél legalább egy jogosult, aktív (azaz nem szüneteltetett/felfüggesztett/korlátozott/törölt) mobil hang és legalább egy jogosult, aktív (azaz nem szüneteltetett/felfüggesztett/korlátozott/törölt) helyhez kötött (műsorterjesztési, internet-hozzáférési) elektronikus hírközlési szolgáltatásra vonatkozó Előfizetői Szerződésre és az adott Előfizetői Szerződéseken egy ügyfélszám alatti azonos számlafizető azonosítóval új szerződést köt vagy az alább meghatározott jogosult tarifacsomagok közül legalább már két tarifacsomaggal rendelkezik és meglévő szerződést hosszabbít, jogosulttá válik a Vodafone Mobil-vezetékes üzleti előnyök akcióra. A szolgálató által egyoldalúan nyújtott kedvezményre tekintettel a Vodafone jogosult a kedvezményt a már szerződött Előfizetők számára is megszüntetni, a kedvezmény megszüntetése nem keletkeztet felmondási okot az Előfizető oldalán..

Az Előfizető minden jogosult mobil előfizetésén az Előnyök aktiválása a sikeres beazonosítást követően automatikusan történik a Vodafone belső adatbázisa alapján, amely az adott Előfizetőt fenti azonosító adatai alapján jogosult Mobil-vezetékes ügyfélként azonosítja. Az aktiválásról SMS értesítést küldünk minden jogosult telefonszámra. Az Előfizető az Előnyökre mindaddig jogosult, amíg a fenti feltételek fennállnak, azok megszűnése esetén az Előnyök automatikusan deaktiválásra kerülnek.
 

Extra adat: dupla adatmennyiség minden hónapban

 

„Extra adat” összefoglaló néven hivatkozunk az ÁSZF Akciók melléklet B/1.18-as pontjában felsorolt díjmentes megújuló adat tarifákra, amelyek a következők:

 

1. Előny: Díjmentes 5GB megújuló adat

 

A megújuló 5 GB akciós adatforgalom a mobil díjcsomag havidíjában foglalt adatforgalom előtt és az esetlegesen vásárolt kiegészítő adatopciókat megelőzően kerül felhasználásra számlázási ciklusonként. Amennyiben az 5 GB akciós adatforgalom nem kerül teljes egészében felhasználásra az adott számlázási ciklusban, akkor a fel nem használt, hátralévő adatforgalom elvész. Az 5 GB akciós adatforgalom kizárólag akkor vehető igénybe, ha az Előfizető legfeljebb két másik aktív adatopcióval rendelkezik a mobil előfizetésén. Kettőnél több adatopció esetén kizárólag a két adatopció feletti adatopciók lemondása esetén vehető igénybe az akciós adatforgalom. Az 5 GB díjmentes adatopció mobil előfizetésenként egy alkalommal aktiválható, csak az adott mobil előfizetésen érvényesíthető és nem osztható.

 

2. Előny: Díjmentes 10 GB megújuló adat

 

A megújuló 10 GB akciós adatforgalom a mobil díjcsomag havi díjában foglalt adatforgalom előtt és az esetlegesen vásárolt kiegészítő adatopciókat megelőzően kerül felhasználásra számlázási ciklusonként. Amennyiben a 10 GB akciós adatforgalom nem kerül teljes egészében felhasználásra az adott számlázási ciklusban, akkor a fel nem használt, hátralévő adatforgalom elvész. A 10 GB akciós adatforgalom kizárólag akkor vehető igénybe, ha az Előfizető legfeljebb két másik aktív adatopcióval rendelkezik a mobil-előfizetésén. Kettőnél több adatopció esetén kizárólag a két adatopció feletti adatopciók lemondása esetén vehető igénybe az akciós adatforgalom. A 10 GB díjmentes adatopció mobil-előfizetésenként egy alkalommal aktiválható, csak az adottmobil előfizetésen érvényesíthető és nem osztható.

 

3. Előny: Díjmentes 50GB megújuló adat

 

A megújuló 50 GB akciós adatforgalom a mobil díjcsomag havidíjában foglalt adatforgalom előtt és az esetlegesen vásárolt kiegészítő adatopciókat megelőzően kerül felhasználásra számlázási ciklusonként. Amennyiben a 50 GB akciós adatforgalom nem kerül teljes egészében felhasználásra az adott számlázási ciklusban, akkor a fel nem használt, hátralévő adatforgalom elvész. A 50 GB akciós adatforgalom kizárólag akkor vehető igénybe, ha az Előfizető legfeljebb két másik aktív adatopcióval rendelkezik a mobil előfizetésén. Kettőnél több adatopció esetén kizárólag a két adatopció feletti adatopciók lemondása esetén vehető igénybe az akciós adatforgalom. A 50 GB díjmentes adatopció mobil előfizetésenként egy alkalommal aktiválható, csak az adott mobil előfizetésen érvényesíthető és nem osztható.

 

Wifi pótló opció

 

A Wifi pótló opció szolgáltatás azon Vodafone Mobil-vezetékes ügyfelek számára elérhető, akiknek Vodafone mobil előfizetőként nyilvántartott azonosítói (ugyanazon előfizetői név, adószám, ügyfélszám, számlázási azonosító) azonosak azon meghibásodott helyhez kötött Internet hozzáférési szolgáltatás szolgáltatási címén rögzített Előfizető fenti azonosítóival, amelyre az Előfizető hibabejelentést tett és jogosult Vodafone Utólag Fizető mobil díjcsomaggal rendelkeznek. A Wifi pótló opció az Előfizető nevén lévő valamennyi jogosult mobil előfizetésre igénybe vehető. A Wifi pótló opció szolgáltatás a helyhez kötött Internet hozzáférési szolgáltatás az Előfizető érdekkörébe tartozó meghibásodása esetén, szabadon felhasználható korlátlan mobil adatforgalmat biztosít, legfeljebb az aktiválást követő 72 órában, a Vodafone-os mobil díjcsomag havidíjában foglalt adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel azzal, hogy a meghibásodás esetén felhasználható adatforgalom nem osztható. Külföldi használat esetén a mindenkori Roaming díjszabás érvényes, a Vodafone-os mobil díjcsomagokban meghatározott feltételek szerint. A Wifi pótló opció szolgáltatás aktiválására azon Előfizető jogosult, aki a vezetékes internet szolgáltatásban kimaradást észlel és az ügyfélszolgálaton keresztül a helyhez kötött Internet hozzáférési szolgáltatás hibáját bejelenti, abban az esetben, amennyiben az Ügyfélszolgálat nem tudja a hibabejelentő hívásban megjavítani a szolgáltatás kimaradását, valamint azt egyedi hibaként azonosítja. A Vodafone Mobil-vezetékes üzleti előnyök részletes leírását az ÁSZF 7. számú Akciók mellékletének B/1.18. és B/2.12. pontja tartalmazza.

 

Super Wifi 20% havidíj-kedvezménnyel

 

A Szolgáltató 20% kedvezményt biztosít az új Super WiFi kiegészítő szolgáltatás havi előfizetési díjából a Mobil-vezetékes üzleti ügyfelek számára.

 

A kedvezmény mindaddig megilleti az Előfizetőt, amíg Mobil-vezetékes üzleti ügyfélnek minősül és a Szolgáltatás nem kerül lemondásra.

 

IoT megoldások 20% havidíj-kedvezménnyel

 

A Szolgáltató 20% kedvezményt biztosít az új Local SIM IoT szolgáltatások havi előfizetési díjából a Mobil-vezetékes üzleti ügyfelek számára.

 

A kedvezmény mindaddig megilleti az Előfizetőt, amíg Mobil-vezetékes üzleti ügyfélnek minősül és a Szolgáltatás nem kerül lemondásra.

Kedvezmények részletei

Vond össze mobil és vezetékes szolgáltatásaidat az alábbi előnyökért!

15% havidíj-kedvezmény

már egy mobil előfizetés és egy vezetékes internet vagy TV szolgáltatás esetén is

A sávos havidíj-kedvezmény rugalmasan változik a havidíjad alapján:

20% kedvezmény,

ha az előfizetések havidíja eléri a 25 000 Ft-ot

25% kedvezmény,

ha az előfizetések havidíja eléri a 50 000 Ft-ot

30% kedvezmény,

ha az előfizetések havidíja eléri a 100 000 Ft-ot

35% kedvezmény,

ha az előfizetések havidíja meghaladja a 200 000 Ft-ot

 
A kedvezményt minden hónapban automatikusan levonjuk a jogosult szolgáltatások végösszegéből.
 

Extra adat

akár 10 GB extra mobil adat minden hónapban

 
Új mobil előfizetésed mellé vagy mobil szerződésed hosszabbítása esetén a csomagban foglalt adatkereten felül. Belföldön és az EU-ban.
 

Korlátlan hívás

mobil és vezetékes telefon előfizetésed mellé is

 
Díjmentes hívás Vodafone hálózaton belül mobil és vezetékes telefon előfizetéseddel is. Belföldön és az EU-ban.
 

WiFi pótló opció

3 nap korlátlan mobilinternet
 

 
72 óra korlátlan mobilnetet biztosítunk mobil előfizetéseden, ha vezetékes interneteddel egyedi hibád akadna, és jelzed felénk.

Személyre szabott ajánlataidért,
lépj be My Vodafone fiókodba!

css placeholder
js placeholder (general)