A Vodafone Általános Szerződési Feltételek részletesen szabályozzák a mobilszolgáltatásokkal és helyhez kötött szolgáltatásokkal és azok igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a szolgáltató és a lakossági, valamint az üzleti előfizetők jogait és kötelezettségeit és egyéb, a szolgáltatással összefüggő lényeges információkat.

  • Jelenleg hatályos: 2021. november 30-tól
  • Mellékletek

ÁSZF módosítások

Az ÁSZF módosításainak listája dokumentum részletesen tartalmazza az adott dátummal hatályba lépő Általános Szerződési Feltételek módosításait.

Közlemények