Ki veheti igénybe a Digitális Jólét Alapcsomag mobilinternet előfizetését?

A Digitális Jólét Alapcsomag 5 GB mobil internet-hozzáférés szolgáltatást mind új, mind meglévő természetes személy Előfizetők jogosultak igénybe venni.

Válthatok-e más mobilinternet csomagra a határozott idő alatt?

A Digitális Jólét Alapcsomagra 5 GB kötött határozott idejű Előfizetői Szerződés időtartama alatt, az első számlazárást követően a kereskedelmi forgalomban aktuálisan elérhető utólag fizető Internet csomagokra díjmentesen lehet váltani. A tarifacsomag-váltásra egyebekben az ÁSZF-ben foglaltak alkalmazandóak.

Milyen készülékkel használható a Digitális Jólét Alapcsomag mobilinternet előfizetése?

Szabadon választott készülékkel, javasoltan tablettel.

További információk

A Digitális Jólét Alapcsomag 5 GB csak adatátviteli szolgáltatást nyújt, hangszolgáltatás a fenti tarifacsomaggal nem vehető igénybe. Az adatforgalom a belföldi és a mindenkori Roaming díjszabás szerint külföldön felhasználható, küldött és fogadott adatmennyiség együttes összegét jelenti. Amennyiben az Előfizető nem használja fel a havidíjba foglalt forgalmi keretet, a fennmaradó részt nem viheti át a következő számlázási ciklusra. A havidíjban foglalt forgalmi keret időkorlátozás nélkül bármely napszakban felhasználható.

Amennyiben az Előfizető nem használja fel a havidíjba foglalt forgalmi keretet, a fennmaradó részt nem viheti át a következő számlázási ciklusra. A havidíjban foglalt forgalmi keret időkorlátozás nélkül bármely napszakban felhasználható.

A számlazárásig történő további internetezéshez a havidíjban foglalt adatmennyiség felhasználását követően a My Vodafone mobil fiókban (www.vodafone.hu/myvodafone/mobil) vagy a My Vodafone alkalmazásban (www.vodafone.hu/szolgaltatasok/alkalmazasok) kiegészítő adatopció vásárlása szükséges.

A Digitális Jólét Alapcsomag 5 GB esetén a havidíjban foglalt adatmennyiség felhasználását követően az internet hozzáférés megszűnik a számlázási ciklus végéig. Becsült maximális sebesség az ÁSZF 6. mellékletében. Részletes feltételek üzleteinkben, a belföldről díjmentesen hívható 1270-es telefonszámon és az ÁSZF 2. sz. Díjszabás mellékletének A./ 1.3.8. pontjában.

Amennyiben az Előfizető 4G/LTE képes készülékkel rendelkezik, úgy a Vodafone 4G/LTE hálózatán a 4G/LTE technológiával biztosított becsült maximális sávszélességen (100 Mbit/s letöltési és 20Mbit/s feltöltési sebesség) veheti igénybe az adathoz kapcsolódó szolgáltatásokat. Az aktuálisan elérhető sávszélesség az adott területen a szolgáltatást biztosító hálózati technológia elérhetőségének, az azt támogató eszközök (pl. készülék, megfelelő SIM) meglétének, illetve a hálózat aktuális leterheltségének a függvénye. Fenti 4G lefedettség a Vodafone folyamatos hálózatfejlesztései eredményeként, statisztikai módszerek alapján számított 2022. február 28-i érték. Az aktuális hálózati lefedettség megtekinthető a www.vodafone.hu/lefedettsegi-terkep oldalon.

További részletek: www.djnkft.hu oldalon

‚A’ táblázat: Mobil internet-hozzáférési szolgáltatások leíró táblázata

‚B’ táblázat: A Mobil internet-hozzáférési szolgáltatások sebességét befolyásoló tényezők táblázata

‚A’ táblázat: Vezetékes internet-hozzáférési szolgáltatások leíró táblázata

‚B’ táblázat: A Vezetékes internet-hozzáférési szolgáltatások sebességét befolyásoló tényezők táblázata

 
css placeholder
js placeholder (general)