Lépjen velünk kapcsolatba

 

Elérhetőségeink

Levelezési cím

Vodafone Magyarország Zrt. 1476 Budapest, Pf. 350

Telefonszám

  • 1270 (Vodafone hálózatából, belföldről díjmentesen hívható)
  • Ügyfélszolgálatunk elérhetősége külföldről: 1270 , vagy +36 70 700 1270 (normál díjjal hívható)
  • 06/1 288-1270 (normál díjjal hívható)
  • Központi telefonszám: 06/1 288-3288
  • Kiemelt Ügyfélszolgálat Vodafone Nagyvállalati Ügyfelek számára: 1788 (a Vodafone hálózatból belföldön díjmentesen hívható) Kérjük, készítse elő cégszintű ügyfélbiztonsági kódját az ügyintézéshez.
  • Telefonos értékesítési csoport: 1401 Minden belföldi mobilhálózatból díjmentesen, vezetékes hálózatból 49 ft/percért hívható. Nyitva tartás: H-P: 8:00-20:00, hétvégén 8:30-17:00

Kockázatkezelési csoport

  • Tel.: 06/1 288-1750 (normál díjjal hívható munkanapokon 08:30 - 19:30 között)
  • Tel.: 1750 (Vodafone hálózatából, belföldről díjmentesen hívható munkanapokon 08:30 - 19:30 között)
  • Csekkes befizetés igazolások: szamlaleigazolas.hu@vodafone.com

Közbeszerzések

  • Fax: 06/1 288-3149

Kérjük, a fenti faxszámot kizárólag közbeszerzési ügyekben használja, más témában ide érkező levelek továbbításáért felelősséget nem vállalunk.

Nyilvántartásba vevő bíróság neve: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-044159

Panaszkezelés

Az Előfizető bejelentéseit a Szolgáltató Ügyfélszolgálatánál, illetve értékesítési pontjain terjesztheti elő szóban vagy írásban, az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott elérhetőségeken. Az Előfizető által a Szolgáltató Ügyfélszolgálatán tett szóbeli panaszt a Szolgáltató minden esetben 30 napon belül írásban válaszolja meg kivéve, ha a szóban bejelentett panaszban foglaltaknak a Szolgáltató nyomban eleget tesz. Szóbeli panasznak minősül a személyesen, telefonon, vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával szóban közölt panasz. Az írásbeli panasz kivizsgálási és megválaszolási határideje 30 nap. Amennyiben a Szolgáltató a panaszt elutasítja, az Előfizetőt írásban tájékoztatja az elutasítás okáról.

 

Amennyiben nem ért egyet panasza kezelésével, nézze meg, milyen szervekhez fordulhat !