Technikai hibabejelentő felület

Ügyféladatok megadása

+36
+36

A hiba részletes leírása

1. hiba: *
2. hiba: *
3. hiba: *
Adatkezelési információk
A következő kérdőív során személyes adatokat kezelünk Önről, amelyről az alábbi tájékoztatást adjuk:
  • Az adatkezelés jogalapja panaszbejelentés esetén: A Vodafone-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint, figyelemmel a Fgytv. 17/A. § (5) és (7) bekezdéseire és az Eht. 138. § (8) bekezdésére.
  • Az adatkezelés jogalapja hibabejelentés esetén: A Vodafone-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint, figyelemmel az Eht. 141. §-ra és az ESzR. 22. § (7) bekezdésére.
  • A személyes adatokat köre: panaszbejelentés esetén: előfizető/fogyasztó neve, címe, panaszának részletes leírása, előfizető/fogyasztó telefonszáma és egyéb elérhetősége (ld. e-mail cím), a szolgáltatásra vonatkozó adatok, előfizető/fogyasztó által becsatolt iratok, dokumentumok, és egyéb bizonyítékok jegyzéke, az előfizető egyértelmű azonosításához szükséges előfizetői hívószám vagy más azonosító.
  • A személyes adatokat köre: hibabejelentés esetén: az előfizető neve, értesítési címe (szolgáltatási címe), hívószáma (kapcsolattartási száma) vagy más azonosító, a hibajelenség leírása, az előfizető egyéb elérhetősége (ld. e-mail cím)
  • A személyes adatok megőrzési ideje panaszbejelentés esetén: a bejelentéstől számított 3 évig, vagy jogvita esetén, annak lezárásáig.
  • A személyes adatok megőrzési ideje hibabejelentés esetén: a bejelentéstől számított 1 évig, vagy jogvita esetén, annak lezárásáig.
  • Adatkezelő: Vodafone Magyarország Zrt.
  • Adatkezelésünkről további részleteket, illetve az Önt személyes adataival kapcsolatban megillető jogairól tájékoztatást a Vodafone Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) 3. számú mellékletében találhat.
Lakossági ÁSZF: 6.3.2.5. Előfizető köteles a Szolgáltató panaszkivizsgálási és hibaelhatárolási eljárása során megadni minden olyan adatot, mely a Szolgáltató megítélése szerint a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlen. Amennyiben az Előfizető a kért adatokat nem bocsátja a Szolgáltató rendelkezésére, úgy a Szolgáltató nem köteles a bejelentéssel érdemben foglalkozni.
    Üzleti ÁSZF: 6.3.2.4. Előfizető köteles a Szolgáltató panaszkivizsgálási és hibaelhatárolási eljárása során megadni minden olyan adatot, mely a Szolgáltató megítélése szerint a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlen. Amennyiben az Előfizető a kért adatokat nem bocsátja a Szolgáltató rendelkezésére, úgy a Szolgáltató nem köteles a bejelentéssel érdemben foglalkozni.