Nagykereskedelmi Információs Felület - VODRUO

Felhasználói kézikönyv v1.0

I. A dokumentum célja

A Felhasználói kézikönyv a Vodafone Nagykereskedelmi Információs Felületének kezeléséhez nyújt információt a VODRUO hatálya alá tartozó szolgáltatásokkal összefüggésben.

II. Nagykereskdelmi Információs Felület elérése

A VODRUO alá tartozó szolgáltatások kapcsán hatályos szerződéssel rendelkező Jogosult Szolgáltatók részére Vodafone megküldi a bejelentkezéshez szükséges információkat: az egyedi elérési útvonalat, felhasználó nevet és jelszót.

III. A Nagykereskedelmi Információs Felület megjelenése, szerkezete

Nagykereskedelmi Információs Felület - VODRUO

A Vodafone Magyarország Zrt (a továbbiakban: Vodafone) – mint a UPC Magyarország Kft. jogutódja - a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke PC/17915-64/2017. (a továbbiakban: 3(a). piaci határozat) és PC/17920-64/2017. (a továbbiakban: (3(b). piaci határozat) sz. határozatai (a továbbiakban együtt: Határozatok) értelmében a VODRUO hatálya alatt nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódóan Nagykereskedelmi Információs Felület-et üzemeltet Jogosult szolgáltatók részére.

Jogosult szolgáltatók a felülethez való hozzáférési igényüket a RUO.hu@vodafone.com email címen jelezhetik.

1. Elektronikus kapcsolattartás

A Vodafone biztosítja Jogosult Szolgáltatók számára az elektronikus kapcsolattartás lehetőségét a Jogosult Szolgáltatók ajánlatát megelőző együttműködés, valamint a hálózati szerződés megkötésével, módosításával, teljesítésével és megszűnésével kapcsolatos együttműködés során, továbbá az előfizetői hozzáférési ponton telepített hálózat végződtető berendezések (végberendezések) üzembe helyezése és hibakezelése során.

Jogosult szolgáltatók a felülethez való hozzáférési igényüket a RUO.hu@vodafone.com email címen jelezhetik.

Jogosult Szolgáltatók a felületen elhelyezett az igényelt szolgáltatáshoz kapcsolodó Igénybejelentési dokumentum kitöltését követően a megadott email címre megküldve tudják jelezni hozzáférési igényüket. A Vodafone a dokumentum beérkezéséről visszajelzést küld Jogosult Szolgáltató részére és azt a VODRUO-ban foglaltakkal összhangban kezeli.

Szerződéses dokumentumok

A szolgáltatás igénybevételét megelőzen Keret- és Egyedi szerződés megkötése szükséges, amelyeket a dokumentumtárból letöltve tud Jogosult Szolgáltató kitölteni és a megadott elérhetőségen Vodafone részére megküldeni. A hiánytalan kitöltést és a kétoldalú aláírást követően van lehetőség a szolgáltatások igénybevételére.

Berendezésekkel kapcsolatos követelmények

A Berendezésekkel kapcsolatos követelmények és az aktuálisan csatlakoztatható végberendezések a VODRUO-ban foglalt szolgáltatások kapcsán nyújtanak információt Jogosult Szolgáltatók részére.

2. Működést támogató rendszerekben található információkhoz való hozzáférés

A Vodafone hozzáférést biztosít a Jogosult szolgáltató számára a működést támogató rendszereiben található azon információkhoz, amelyek a Jogosult Szolgáltató számára a nagykereskedelmi szolgáltatás létesíthetőségének megítéléséhez, a megrendeléséhez, valamint a hibakezeléshez szükségesek.

A Vodafone az információkhoz való hozzáférés biztosítása érdekében a Jogosult Szolgáltatók számára az információk elérését biztosító elektronikus információs hozzáférési felületet biztosít:

2.1 Szolgáltatásokkal kapcsolatos információk

A Vodafone a VODRUO 5, 6, 7, 8. pontjaiban meghatározott szolgáltatásokkal kapcsolatban a következő információkhoz biztosít hozzáférést:

 • A szolgáltatás létesíthetőségével és a megrendeléssel kapcsolatban, adott előfizetői hozzáférési pont, vagy földrajzi cím vonatkozásában:
  • Hálózat típusa,
  • Alkalmazott átviteli technológia,
  • Valamennyi elérhető nagykereskedelmi szolgáltatás megnevezése,
  • Az elérhető nagykereskedelmi szolgáltatásokkal kapcsolatos esetleges időbeli korlátozások:
   • elérhetőség záró dátuma,
   • megszüntetés oka,
   • megszüntetést követően elérhető nagykereskedelmi szolgáltatások.
  • Nem fizikai hozzáférési szolgáltatások esetén az elérhető legmagasabb sávszélességek (névleges, garantált le- és feltöltési sebességek),
  • Az adott előfizetői hozzáférési pont vonatkozásában az információs hozzáférési felület kialakítását követően elvégzett alkalmassági, megvalósíthatósági vizsgálatok időpontja és eredménye.

Dokumentumtár

A https://www.vodafone.hu/vodafonerol/partnerszolgaltatoknak URL címen a "Hálózati lefedettség" gombra kattintva a kiskereskedelmi előfizetők részére biztosított feltételekkel egyező módon biztosítjuk Jogosult Szolgáltatók részére a cím szerinti hálózati lefedettségi információk elérését.

Az alábbi táblázat alapján megállapítható, hogy a 29-es számozási körzet VODRUO hatálya alá tartozó településein milyen nagykereskedelmi hozzáférési szolgáltatások elérése biztosított:

VODRUO hatálya alá tartozó települések:

VODRUO hatálya alá tartozó szolgáltatások:

A VODRUO hatálya alá tartozó települések és az igényelhető szolgáltatások vonatkozásában biztosít Vodafone információt Jogosult Szolgáltatók részére, a kiskereskedelmi előfizetők részére biztosított feltételekkel egyező módon. A teljes szolgáltatási területre vonatkozó információk közül a 29-es számozási körzetre vonatkozó részek leválasztásását a Településeket tartalmazó lista segíti. A szolgáltatások egymáshoz rendelésével egyértelmű információt kapnak Jogosult Szolgáltatók az aktuálisan igénybevett szolgáltatások kapcsán. Az igénybejelentést az erre kialakított elektronikus elérhetőségeinken keresztül fogadjuk.

2.2 Hibakezeléssel kapcsolatos információk

A Jogosult Szolgáltató által igénybevett hozzáférési szolgáltatás felhasználásával nyújtott előfizetői szolgáltatás folytonosságát, vagy minőségét érintő, a Vodafone hálózatában felmerülő hibával, illetve karbantartással kapcsolatos információk, így különösen a szolgáltatás kimaradás, vagy minőségromlás bekövetkezésének okával, időpontjával, valamint megszűnésének várható időpontjával kapcsolatos információk olyan részletezettségben, ahogyan az a Vodafone saját kiskereskedelmi üzletága számára hozzáférhető.

A Vodafone 24 órás műszaki ügyeletet biztosít Jogosult Szolgáltatók részére, ahol az esetlegesen felmerülő műszaki hibák mielőbbi megoldását biztosítja a VODRUO-ban foglaltakkal összhangban.

2.3 Elektronikus információs felülettel kapcsolatos információk

Az elektronikus információs hozzáférési felület üzemszünete esetén a Vodafone elektronikus formában, késedelem nélkül tájékoztatja felülethez hozzáférési jogosultsággal rendelkező Jogosult Szolgáltatót a felület üzemszünetének kezdetéről és várható befejeződéséről, valamint annak tényleges befejeződéséről. Tervezett üzemszünet – a szolgáltatás előre tervezett karbantartás, felújítás, bővítés, vagy más ehhez kapcsolódó tevékenység elvégzése céljából történő szüneteltetése – esetén a Vodafone legalább 7 nappal korábban értesíti a felülethez hozzáférési jogosultsággal rendelkező Jogosult Szolgáltatót a felület üzemszünetének kezdetéről és várható befejeződéséről, valamint befejeződésekor annak tényleges befejezéséről. A Vodafone a tervezett üzemszünetet este 8 és reggel 8 közé időzíti.

Jogosult szolgáltatók a felülethez való hozzáférési igényüket a RUO.hu@vodafone.com email címen jelezhetik.

A Vodafone a Nagykereskdelmi Információs Felülettel kapcsolatos üzemszünet és karbantartások esetén érteseíti Jogosult Szolgáltatókat a VODRUO-ban foglaltakkal összhangban.

3. Tájékoztatás szolgáltatás kiesés, minőségromlás, üzemszünet esetén

A Vodafone a Jogosult Szolgáltatókat elektronikus formában tájékoztatja a Vodafone hálózatában várható, vagy bekövetkezett, a Jogosult Szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatásokat érintő szolgáltatáskieséssel, vagy minőségromlással kapcsolatban. A tájékoztatást a Vodafone a saját kiskereskedelmi üzletágának tájékoztatásával egy időben valósítja meg és ennek keretében mindazokat, a szolgáltatáskiesés, vagy minőségromlás okával, kezdő és befejező időpontjával kapcsolatos információkat átadja, amelyeket a saját kiskereskedelmi üzletága számára átad.

A https://www.vodafone.hu/vodafonerol/partnerszolgaltatoknak URL címen az "Aktuális hálózati karbantartások" gombra kattintva a kiskereskedelmi előfizetők részére biztosított módon, azzal egyező időben tájékoztatjuk Joogsult Szolgáltatókat a várható karbantarásokról és szolgáltatás kiesésekről.

A kimutatás a Vodafafone teljes vezetékes szolgáltatási területére vonatkozik, amelyből az alábbi táblázat segítségével megállapítható, hogy a 29-es számozási körzet VODRUO hatálya alá tartozó települései milyen mértékben érintettek.

VODRUO hatálya alá tartozó települések:

Jogosult szolgáltatók a felülethez való hozzáférési igényüket a RUO.hu@vodafone.com email címen jelezhetik.

A Vodafone a kiskereskedelmi előfizetők részére biztosítottal azonos módon értesíti Jogosult Szolgáltatókat a várható karbantartások és szolgáltatás kiesésekről. A teljes szolgáltatási területre vonatkozó információk közül a 29-es számozási körzetre vonatkozó részek leválasztásását a Településeket tartalmazó lista segíti.

IV. Általános információk

Vodafone a Nagykereskdelmi Információs Felülettel kapcsolatos kérdések és észrevételek kapcsán a RUO.hu@vodafone.com elektronikus elérhetőséget biztosítje Jogosult Szolgáltatók részére.