Tisztelt Ügyfelünk!

Felhívjuk figyelmét, hogy 2024. november 30-án megszűnik a Mini bázis szolgáltatásunk.

Amennyiben Ön és a Vodafone Magyarország Zrt. között „Vodafone Mini Bázis készülék használatba adásáról” szóló megállapodás („Megállapodás”) jött létre vagy felhasználóként rendelkezik Mini Bázis eszközzel, úgy ezúton tájékoztatjuk, hogy a Megállapodásban foglaltaktól eltérően az eszköz visszaszolgáltatására társaságunk nem tart igényt, így azt nem szükséges visszaküldenie részünkre.
Amennyiben úgy dönt, hogy mégis vissza szeretné juttatni az eszközt, akkor leadhatja azt az Önhöz legközelebbi Vodafone üzletben, nyitvatartási időben. A használaton kívüli eszköz nem dobható sem a kommunális hulladék közé, sem a műanyag szelektív gyűjtőbe. Amennyiben nincs lehetősége az eszköz leadására, tájékoztatjuk, hogy a leadás elmulasztásának nincs semmilyen hátrányos jogkövetkezménye, azonban ebben az esetben javasoljuk, hogy gondoskodjon egyéb környezettudatos megoldásról!

További információk:

Általános leírás

A szolgáltatást igénybe vevők köre

A Mini Bázis által biztosított Vodafone hálózati lefedettség alap esetben minden olyan Vodafone előfizető végfelhasználó részére elérhető, aki az adott Mini Bázis hatósugarán belül tartózkodik. A Mini Bázis a mobil hálózati lefedettséggel rosszul ellátott, vagy ezzel egyáltalán nem rendelkező területeken Vodafone 3G/UMTS lefedettséget hoz létre, és a Mini Bázis ezt követően a Vodafone hálózati végpontjaként működik tovább. A Mini Bázis mobil hang vagy adat hívásra (pl. IP-alapú hanghívás ) egyaránt használható.

Szeretnénk felhívni tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy a Vodafone Mini Bázis jelenleg kiskereskedelmi forgalomban nem elérhető, kizárólag technikai okok miatt indokolt esetben biztosítja a Szolgáltató utólag fizető lakossági és üzleti előfizetői számára, bérleti konstrukcióban!

A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges technikai és egyéb feltételek

A Mini Bázis használatához a végfelhasználóknak Vodafone előfizetéssel rendelkező 3G képes telefonnal vagy mobil szélessávú modemmel kell rendelkeznie.

Egy Mini Bázis egyidejűleg 8 párhuzamos hívást tud kezelni, teljes kapacitás kihasználtság mellett, az e feletti próbálkozás sikertelen hang vagy adat hívást eredményez mindaddig, amíg legalább egy végfelhasználó a folyamatban levő hívást meg nem szakítja, ezzel új végfelhasználónak biztosítva a rendelkezésre állást. A Mini Bázis Plusz eszközt egy iroda esetében maximálisan 10-12 felhasználó kiszolgálására érdemes beüzemelni, ennél több felhasználó esetében több Mini Bázis Plusz eszköz szükséges. A kapacitás kihasználtság függ a Mini Bázis által lefedett területen tartózkodó személyek által folytatott jellemző tevékenységtől is: például telesales értékesítést vagy ügyfélszolgálati teendőket mobiltelefonon ellátó csapatnál magasabb az egyidejű hívásokat kezdeményező dolgozók aránya, mint átlagos irodai munkavégzésnél.

A Mini Bázis használata földrajzi területhez kötött, kizárólag a vásárláskor az ügyfél által a Magyar Köztársaság közigazgatási területén belül meghatározott címen működik. Külföldi cím megadása nem lehetséges, a Mini Bázis külföldön nem működik, a külföldi működés megkísérlése az ügyfél részéről súlyos szerződésszegő magatartásnak minősül. Adott földrajzi területen működtetett Mini Bázisok száma korlátozott, egynél több eszköz üzemeltetése ugyanazon a címen a Vodafone hálózati konfigurációs lehetőségeinek függvénye és minden esetben külön előzetes vizsgálatot igényel.

A Mini Bázis működéséhez helyhez kötött internet kapcsolat szükséges, amely lehet: ADSL, kábel, bérelt vonal. A helyhez kötött internet kapcsolat időszakos megszűnése esetén a Mini Bázis sem működik. Hanghívás esetén a helyhez kötött internet kapcsolatnak minimálisan 2 Mbps letöltési és 1 Mbps feltöltési sebességgel kell rendelkeznie ahhoz, hogy a Mini Bázis megfelelően tudjon működni. Adatforgalom esetén a kapacitás szükséglet a forgalmazott adat mennyiségének függvénye. A Vodafone nem vállal felelősséget a helyhez kötött internet kapcsolat hibájából fakadó szolgáltatás kimaradásokért. A megfelelő helyhez kötött internet kapcsolat biztosítása az ügyfél kötelessége.

Üzembe helyezés

A dobozban található telepítési útmutató alapján saját maga is elvégezheti az eszköz Vodafone rendszerhez történő illesztését, ami az elektromos hálózathoz, valamint a routerhez történő csatlakoztatást jelenti. Az eszközt dinamikus IP cím osztására (DHCP) alkalmas routerhez kell csatlakoztatni, bizonyos esetekben (pl. bérelt vonal) külön ilyen eszköz közbeiktatása szükséges lehet.

Vodafone Mini Bázis
Vodafone Mini Bázis

Hibaelhárítás

Amennyiben a készülék a beüzemelést követő 72 órán belül sem kezdi meg a rendeltetésszerű működést, az alábbiakat javasolt ellenőrizni.


Az alább leírtakat ellenőriztesse a vezetékes internetszolgáltató ügyfélszolgálatán:

  • A vezetékes szolgáltató vonalán, ill. a helyi hálózat oldalán az MTU csomagméretnek minimum 1480 byte értékűnek kell lennie. PPPoE alapú internetkapcsolat esetén mindenképp arra alkalmas router mögé szükséges csatlakoztatni a Mini Bázist.
  • A végponton a vezetékes szolgáltató által a csatlakozáshoz szükséges eszköz felé (modem) kiosztott IP cím ún. publikus tartományból kerüljön kiosztásra. Belső hálózatból kiosztott (ún. NAT-olt) IP cím esetén a Mini Bázis működése nem garantált.


Az eszköz beüzemelésével és használatával kapcsolatban:

  • A Mini Bázist más hálózati eszköz (port elosztás, switch) közbeiktatása nélkül közvetlenül a vezetékes szolgáltató által biztosított „modem-routerre” javasolt csatlakoztatni.
  • Amennyiben több, arra alkalmas - 3G (2100 MHz) képes - eszköz közül csak egyes eszközök nem csatlakoznak a Mini Bázisra, javasolt annak közvetlen közelében „repülő”, vagy ún. offline, majd kis idő múlva újra „normál” módba kapcsolni a készüléket.
  • A Mini Bázis zárt használati módja* esetén ellenőrizze ügyfélszolgálatunk segítségével, hogy a kérdéses telefonszám szerepel-e az engedélyezett listában, ill ha SIM kártya csere óta tapasztalható a hiba, frissítésre került-e a lista az új SIM azonosítóval.


További technikai információk a készülék működésével kapcsolatban az alábbi linken érhetőek el: Mini Bázis technikai feltételek

*A zárt mód azt jelenti, hogy az ügyfél által megadott max. 30 darab (Vodafone-os) telefonszám kap hozzáférést a vásárolt Mini Bázis által létrehozott hálózathoz. A listán nem szereplő számok nem képesek csatlakozni. A kiválasztott számok listáját az ügyfél a Vodafone Ügyfélszolgálatán keresztül tudja módosítani: Lakossági ügyfél esetén1270 (Vodafone hálózatából, belföldről díjmentesen hívható) Üzleti és nagyvállalati ügyfél esetén 1788 (Vodafone hálózatából, belföldről díjmentesen hívható)