SIM-kártya, amire akár
feltöltés nélkül is számíthatsz

1 GB és 100 perc az első 30 napra, valamint további díjmentes extrák

További részletek az oldalon.

Tudj meg többet a TUTI100+ tarifacsomagról!
Feltöltőkártya díjmentes adat- és beszédopcióval, amit akár feltöltés nélkül is használhatsz.

Rendelj TUTI100+ feltöltőkártyás SIM-et

A 0 Ft-os SIM-kártya megrendeléséhez add meg az adataidat
Személyes adatok
Postázási cím
Erre a címre küldjük a SIM kártyát

TUTI100+ feltöltőkártyás
tarifacsomag előnyei

1 GB + 100 perc aktiváláskor

Aktiváció után automatikusan aktiválunk 1 GB adatot és 100 percet díjmentesen SIM-kártyádra, amit 30 napig használhatsz fel.

100 MB díjmentes adat havonta

Tarifacsomagban foglalt 30 naponta megújuló belföldi és EU adat.

60 perc beszéd hétfőnként díjmentesen

Hétfőnként 12:00-től 13:00-ig a beszélgetéseidet mi álljuk.

19 Ft / perc

Belföldön minden normál díjas magyar számra, illetve EU roaming környezetben magyar és EU-s normál díjas számokra.

25 Ft / SMS

Belföldön minden normál díjas magyar számra, illetve EU roaming környezetben magyar és EU-s normál díjas számokra.

Mobiltelefont tartó kéz

További információk

Már Vodafone feltöltőkártyás ügyfél vagyok, szeretnék TUTI100+ tarifacsomagra váltani

Küldd az alábbi kódot SMS-ben a 1270-es számra belföldi hálózatból díjmentesen: TV TUTI100+

Új szolgáltatásodat 48 órán belül aktiváljuk.

TUTI100+ tarifacsomag részletek

A TUTI100+ tarifacsomag visszavonásig érhető el feltöltőkártyás magánszemély Előfizetők részére. A számlázás percalapú. Egyenlegfeltöltésre lehetőség van a Szolgáltatási Időszak megkezdése előtt, az Előfizetői (SIM) kártya csomagoláson szereplő érvényességi ideje alatt, mely esetben az egyenleg-felhasználási idő a Szolgáltatási Időszak megkezdésétől számított, adott tarifacsomaghoz tartozó egyenleg-felhasználási időtartam. A Szolgáltatási Időszak megkezdése előtt, az Előfizetői (SIM) kártya érvényességi ideje alatt az ügyfélszámla egyenlege maximum 6 000 Ft összeghatárig tölthető fel, mely összeghatárba beletartozik a SIM-kártya kezdőegyenlege is. A Szolgáltatási Időszak az Előre Fizetett Díjú Előfizetői Szerződés megkötésével kezdődik és azon időtartamot jelenti, amely alatt az Előfizető jogosult a Szolgáltatás igénybevételére. Az Előre Fizetett Díjú Előfizetői Szerződés első ízben a SIM-kártya aktiválásával, ezt követően pedig egyenlegfeltöltéssel, valamint az Eht. 129.§ (2b) bekezdése szerinti sikeres adategyeztetéssel mint ráutaló magatartással kerül megkötésre. Az Előre Fizetett Díjú Előfizetői Szerződés határozott idejű, és időtartama a Szolgáltatási Időszak lejártáig vagy a Szolgáltatási Időszak alatti következő egyenlegfeltöltésig, illetve az Eht. 129.§ (2b) bekezdése szerinti sikeres adategyeztetésig tart.

A Szolgáltatási Időszak az adott hívószám tekintetében létrejött első Előre Fizetett Díjú Előfizetői Szerződés tekintetében a SIM Kártya aktiválásával (szerződéskötés) kezdődik, és hossza egyenlegfeltöltés nélkül 370 nap. Amennyiben a SIM Kártya aktiválását követő 370 napon – azaz az Egyenleg-felhasználási időszak vagy a Rendelkezésre Állási időszakon - belül az Előfizető feltölti az Ügyfélegyenleget, vagy sikeresen elvégzi az Eht. 129.§ (2b) bekezdése szerinti adategyeztetést, akkor a feltöltéssel és a sikeres adategyeztetéssel új határozott idejű Előre Fizetett Díjú Előfizetői Szerződés jön létre. Ebben az esetben, amely esetében a Szolgáltatási Időszak hossza az Ügyfélegyenleg feltöltése esetében az adott egyenlegfeltöltés értékéhez tartozó Egyenleg-felhasználási Időszak időtartama szerint alakul, a sikeres adategyeztetést esetén pedig – amennyiben nem kerül sor újabb egyenlegfeltöltésre – az adategyeztetés sikeres elvégzésétől számított 370 nap.

A TUTI100+ tarifacsomagban foglalt adatforgalom felhasználhatósága

A tarifacsomagba foglalt 100MB adatforgalom belföldön, valamint a mindenkori roaming díjszabás szerint külföldön használható fel, bármely időszakban. A tarifacsomagban az adatforgalom számlázása 1 Kbyte-os egységekben történik. A tarifacsomagba foglalt ismétlődő internet opció a 30. nap végéig használható fel, melybe az aktiválás (esetlegesen töredék) napja is beleszámít. A 30. nap elteltével a tarifacsomagba foglalt 100 MB adatforgalom megújul, az esetlegesen fel nem használt adatforgalom elveszik.

A TUTI100+ tarifacsomagban foglalt TUTI Hétfő felhasználhatósága

A TUTI Hétfő szolgáltatás keretében minden hétfőn 12-13 óra között díjmentes hívásra jogosultak a TUTI 100+ tarifacsomaggal rendelkező előfizetők. A szolgáltatás kizárólag normál díjas hangalapú hívás indítására használható, belföldön minden normál díjas magyar számra, illetve EU roaming környezetben magyar és EU-s normál díjas számokra irányuló hívásokra.

A TUTI100+ tarifacsomag Kiinduló keretének felhasználhatósága

Amennyiben a SIM-kártya aktiválásakor TUTI100+ tarifacsomag kerül kiválasztásra, a Szolgáltató egyszeri 1 GB és 100 perc Kiinduló keretet biztosít a tarifacsomag mellé, amely az aktiválást követő 30 nap során használható fel belföldön és EU-ban, illetve belföldön minden normál díjas magyar számra, illetve EU roaming környezetben magyar és EU-s normál díjas számokra irányuló hívásokra.

A tarifacsomag kizárólag a lakossági felhasználás szabályainak betartása mellett, természetes személy felhasználók személyes hírközlési igényeinek kielégítésére használhatóak (személyi használat). A rendeltetésszerű személyi használatba nem értendő bele, ha a tarifacsomaghoz tartozó SIM-kártyát nem mobiltelefon készülékben használja az Előfizető vagy felhasználó; hívások automatizált - a felhasználó személyes közreműködését nem igénylő - indítása; hívások tömeges (a kimenő hívások összidőtartamának 10%-át meghaladó időtartamban) indítása automatikus hívásfogadó eszközök, berendezések (pl., de nem kizárólag IVR) felé; hívások tömeges indítása szolgáltatások, műszaki eszközök, berendezések, stb. tesztelése, próbaüzeme, terhelhetőségének vizsgálata, sérülékenységének vizsgálata, stb. céljából; hívások napi 180 percet rendszeresen meghaladó időtartamban történő indítása személyek, objektumok, események, stb. távolról történő megfigyelése céljából (pl. de nem kizárólag: vagyonőrzési, bébiőr funkciók); hívások indítása gép-gép kapcsolat (M2M) létrehozása céljából; hívások indítása vagy átirányítása napi 24 órát meghaladó összidőtartamban – kifejezetten a nemzetközi EU hálózatokba irányuló hívásforgalom tekintetében; olyan hívások tömeges indítása, melyekről a Szolgáltató alappal feltételezheti, hogy a hívások létrehozásának célja az Előfizető, Felhasználó vagy bármely harmadik fél közvetlen haszonszerzése a Szolgáltató kárára. A tarifacsomagot szigorúan tilos olyan eszközzel használni, amely nem rendelkezik saját kijelzővel, hangszóróval, mikrofonnal és billentyűzettel (beleértve az érintőképernyős billentyűzetet), ilyen pl. az adapter, modem. A tarifacsomagok telemarketing, ügyfélszolgálati tevékenység, vagy más, nem rendeltetésszerű használat útján megvalósuló üzleti célokra nem használhatók. A nem rendeltetésszerű használat esetén a Vodafone fenntartja magának a jogot, hogy SMS-ben történő előzetes értesítést követően az előfizetést az Alaptarifára átváltsa.

A Szabályozott Európai Roaming a roaming 1-es díjzónában kizárólag az utazási célú felhasználás szabályainak betartása mellett, az Előfizető (felhasználók) saját hírközlési igényeinek kielégítésére használható (időszakos utazások céljára), azaz a Szabályozott Európai Roaming életvitelszerű magyarországi tartózkodás esetén, utazások során vehető igénybe. Az időszakos utazási célú felhasználás során a magyarországi hívószámokra irányuló, illetve az 1. roaming díjzónába indított hívások, SMS-ek és MMS-ek mennyisége, illetve az 1. roaming díjzónában felhasznált adatmennyiség mértéke nem haladhatja meg a belföldi használat négyhavi számlázási ciklusonként vett átlagát, valamint a vizsgált időszakban a szabályozás hatálya alá eső ország roaming partnerének hálózatán forgalmazott napok száma nem haladhatja meg a Vodafone Magyarország hálózatán forgalmazott napok számát (méltányos használat). Amennyiben a méltányos használat feltételei nem teljesülnek, erről Előfizetőt tájékoztatjuk, és figyelmeztetjük a méltányos használat feltételeire. Amennyiben a figyelmeztetést követő két héten belül az Előfizető tényleges fogyasztásra vagy jelenlétre vonatkozó használati mintázatát nem változtatja meg, Szolgáltató az 2022/612 EU Rendelet 8. cikke szerinti többletdíj alkalmazására jogosult a figyelmeztetés napjától kezdve. A többletdíj mértéke: Hívásindítás 1-es roaming díjzóna országaiba: 8 Ft/perc; SMS küldés az 1-es roaming díjzóna országaiba: 1 Ft/SMS; MMS küldés az 1-es roaming díjzóna országaiba: 1 Ft/MMS; Adatforgalom az 1-es roaming díjzóna országaiban: 0,3 Ft/MB. Svájcra, Törökországra és Monacóra a méltányossági feltételeket elkülönítetten vizsgáljuk a 1-es roaming díjzóna országaitól. Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes. Részletes feltételek és információk az üzletekben, a ÁSzF 2. számú Díjszabásról szóló mellékletének B/1.1, 1.3 és 5. pontjában, a www.vodafone.hu/tuti100plusz oldalon, és a 1270-es számon.