Általános információk

A Vodafone az előfizető vagy más érintett által kért hanganyagokat olyan biztonságos és titkosított csatornán keresztül küldi meg, amely megfelel a tudomány és technológia legújabb elvárásainak, és az előfizetők és más érintettek jogaira és szabadságaira nézve megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.

A hangfelvételek a Vodafone erre rendszeresített weboldaláról, a www.justshare.vodafone.com oldalról tölthetők le. Annak érdekében, hogy a felvételek ne jussanak jogosulatlan személy birtokába, garanciális szabályként a letöltésre jogosult személy előzetes beazonosítása és regisztrálása szükséges ahhoz, hogy a kért hangfelvételek hozzáférhetők legyenek. Minden esetben e titkosított csatornán keresztül, jelszóval és azonosítással védve küldjük meg a felvételeket. Elektronikus úton történő megküldés esetén a soundfiles-noreply@vodafone.com e-mail címről, magyar nyelven tájékoztatjuk a letöltéssel kapcsolatos részletekről. A letöltött hanganyag megnyitásához szükséges jelszót pedig SMS-ben küldjük meg az előfizetéshez tartozó kapcsolattartási telefonszámra. A személyes adatokat tartalmazó hangfájlok formátuma a leggyakoribb kiterjesztésű hangfájlokat kezelő programokkal lejátszható, így ahhoz további konvertálás nem szükséges.

Az előfizető vagy más érintett hangfelvétel rendelkezésre bocsátáshoz való joga nem érintheti hátrányosan mások, így a Vodafone képviseletében eljáró munkavállalóink és más természetes személyek jogait és szabadságait. Ennek érdekében, az előfizető vagy más érintett a hangfelvételt nem jogosult nyilvánosságra hozni, továbbá annak harmadik személy részére történő hozzáférhetővé tétele nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait, amelyért a jogi felelősség az előfizetőt vagy más érintettet terheli.

Tájékoztatjuk, hogy a Vodafone telefonos ügyfélszolgálatával folytatott minden beszélgetésről hangfelvételt készít, ezért amennyiben nem szeretné, hogy a telefonos ügyintézés alkalmával arról hangfelvétel készüljön, ügyintézését személyesen végezheti üzleteinkben vagy viszonteladóinknál, illetve írásban is fordulhat hozzánk, a megadott elérhetőségeink bármelyikén.

Letöltési segédlet

1. Kattintson az üzenetben található, https://justshare.vodafone.com... kezdetű hivatkozásra vagy az üzenet alján található „Download Files” gombra! Az üzenetben a „The attachments are available until:” sorban látható, hogy a feltöltött dokumentumot meddig van lehetősége letölteni.

step_01

2. Az így megnyíló oldalon az Email mezőbe írja be e-mail címét (azt a címet, amelyre a hanganyaggal kapcsolatos üzenet kapta), majd kattintson az „Authorize” gombra!

step_02

3. Ezután egy újabb e-mailt fog kapni tőlünk, melyben egy megerősítő kód található.

3/A. A „Password:” után szereplő kódot az adja meg a felületen, majd kattintson a „Verify” gombra.

step_03
step_03

3/B. Kattintson az üzenetben szereplő „Validate Email” gombra vagy a gomb mellett megjelenő hivatkozásra.

step_03

4. A kód megadását követően új oldal nyílik meg, ahol az „Attached files” felirat mellett találja a hanganyagot tartalmazó fájlt (pl. TESZT.zip), melyet letölthet a fájl nevére kattintva.

step_03

5. Sikeres letöltés után jelentkezzen ki a felületről az oldal jobb felső sarkában látható „Logout” feliratra kattintva!

step_05

6. A letöltött fájl kitömörítését az SMS-ben kapott jelszó segítségével végezheti el.