Általános információk

A Vodafone az előfizető vagy más érintett által kért hanganyagokat olyan biztonságos és titkosított csatornán keresztül küldi meg, amely megfelel a tudomány és technológia legújabb elvárásainak, és az előfizetők és más érintettek jogaira és szabadságaira nézve megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.

Annak érdekében, hogy a felvételek ne jussanak jogosulatlan személy birtokába, garanciális szabályként a letöltésre jogosult személy előzetes beazonosítása szükséges ahhoz, hogy a kért hangfelvételek hozzáférhetők legyenek. Minden esetben jelszóval és azonosítással védve küldjük meg a felvételeket. Elektronikus úton történő megküldés esetén magyar nyelven tájékoztatjuk a letöltéssel kapcsolatos részletekről, a letöltött hanganyag megnyitásához szükséges jelszót pedig SMS-ben küldjük meg az előfizetéshez tartozó kapcsolattartási telefonszámra. A személyes adatokat tartalmazó hangfájlok formátuma a leggyakoribb kiterjesztésű hangfájlokat kezelő programokkal lejátszható, így ahhoz további konvertálás nem szükséges.

Szeretnénk felhívni szíves figyelmét, hogy a hangfelvétel megkeresések, panaszok és hibabejelentések kivizsgálása, továbbá az előfizetőnek nyújtott szolgáltatás megfelelőségének és minőségének ellenőrzése, - ide értve az ügyfél és a szolgáltató közötti esetleges jogvitának az eldöntését szolgáló bizonyíték biztosítását is -, céljából készült. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az előfizető vagy más érintett hangfelvétel rendelkezésre bocsátáshoz való joga nem érintheti hátrányosan mások, így a Vodafone képviseletében eljáró munkavállalóink és más természetes személyek jogait és szabadságait. Ennek érdekében, az előfizető vagy más érintett a hangfelvételt nem jogosult nyilvánosságra hozni, továbbá annak harmadik személy részére történő hozzáférhetővé tétele nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait, amelyért a jogi felelősség az előfizetőt vagy más érintettet terheli.

Tájékoztatjuk, hogy a Vodafone telefonos ügyfélszolgálatával folytatott minden beszélgetésről hangfelvételt készít, ezért amennyiben nem szeretné, hogy a telefonos ügyintézés alkalmával arról hangfelvétel készüljön, ügyintézését személyesen végezheti üzleteinkben vagy viszonteladóinknál, illetve írásban is fordulhat hozzánk, a megadott elérhetőségeink bármelyikén.

Letöltési segédlet

1. Kattintson az e-mail alján található „Megnyitás” gombra!

step_01

2. Az így megnyíló oldalon adja meg az e-mail címét, majd kattintson a „Következő” vagy a „Kód küldése” gombra!

step_02

3. Ezután egy újabb e-mailt fog kapni, melyben egy nyolc számjegyből álló megerősítő kód található.

step_03

4. A „Fiók ellenőrző kódja:” mezőben szereplő kódot adja meg a felületen, majd kattintson az „Ellenőrzés” gombra.

step_03

5. A kód megadását követően új oldal nyílik meg, ahol a „Letöltés” feliratra kattintva töltheti le a hanganyagot tartalmazó, tömörített fájlt.

step_05

6. Sikeres letöltés után a letöltött fájl az SMS-ben kapott jelszó megadásával nyithatja meg.

step_05

A fájlt a legnépszerűbb operációs rendszereket futtató személyi számítógépek a jelszó megadását követően kitömörítik és a benne található hanganyag lejátszhatóvá válik. Amennyiben a fájlt mobil eszközére tölti le, vagy számítógépe nem kezeli a .zip kiterjesztésű fájlokat, úgy a megnyitáshoz .zip kiterjesztésű fájlokat kezelő alkalmazás telepítése szükséges.

General informations

Vodafone sends the audio recordings requested by the subscriber or other stakeholders via a secure and encrypted channel that meets the latest requirements of science and technology and guarantees an adequate level of data security for the rights and freedoms of subscribers and other stakeholders.

In order to ensure that the recordings do not come into the possession of unauthorized persons, prior identification of the person authorized to download is required as a guarantee rule in order for the requested audio recordings to be accessible. In all cases, we send the recordings protected with password and identification. In the case of electronic sending, we will inform you about the details related to the download in Hungarian, and the password required to open the downloaded voice recording will be sent via SMS to the contact phone number associated with the subscription. The format of audio files containing personal data can be played with programs that handle audio files with the most common extensions, so no further conversion is necessary.

We would like to draw your attention to the fact that the audio recording was made for the purpose of investigating inquiries, complaints, and error reports, as well as checking the adequacy and quality of the service provided to the subscriber, including providing evidence for the resolution of any legal dispute between the customer and the service provider. Please note, the right of the subscriber or other affected person to make audio recordings available must not adversely affect the rights and freedoms of others, such as our employees acting on behalf of Vodafone and other natural persons. For this reason, the subscriber or other interested party is not entitled to make the audio recording public and making it available to a third party must not adversely affect the rights and freedoms of others, for which the subscriber or other interested party bears the legal responsibility.

We would like to inform you, Vodafone makes audio recordings of every conversation with its customer service, so if you do not want it to be recorded during the telephone transaction, you can do the customer service administration in person at our stores, or you can also contact us in writing via our contact details.

Download guide

1. Click the 'Open' button at the bottom of the email!

step_01

2. On the page that opens, enter your email address and click 'Next' or 'Send Code'!

step_02

3. You will receive another email with an eight-digit confirmation code.

step_03

4. Enter the code at the 'Account verification code: ' field on the interface, then click the 'Verify' button.

step_03

5. After entering the code, a new page will open, where you can download the compressed file containing the voice recording by clicking on 'Download'.

step_05

6. After a successful download, you can open the downloaded file by entering the password received in SMS.

step_05

After entering the SMS password, personal computers with popular operating systems will decompress the file and the audio in it will be playable. If you download the file to your mobile device or your computer does not handle files with the .zip extension, you need to install an application that handles files with the .zip extension to open them.