Általános információk

A Vodafone az előfizető vagy más érintett által kért hanganyagokat olyan biztonságos és titkosított csatornán keresztül küldi meg, amely megfelel a tudomány és technológia legújabb elvárásainak, és az előfizetők és más érintettek jogaira és szabadságaira nézve megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.

Annak érdekében, hogy a felvételek ne jussanak jogosulatlan személy birtokába, garanciális szabályként a letöltésre jogosult személy előzetes beazonosítása szükséges ahhoz, hogy a kért hangfelvételek hozzáférhetők legyenek. Minden esetben jelszóval és azonosítással védve küldjük meg a felvételeket. Elektronikus úton történő megküldés esetén magyar nyelven tájékoztatjuk a letöltéssel kapcsolatos részletekről, a letöltött hanganyag megnyitásához szükséges jelszót pedig SMS-ben küldjük meg az előfizetéshez tartozó kapcsolattartási telefonszámra. A személyes adatokat tartalmazó hangfájlok formátuma a leggyakoribb kiterjesztésű hangfájlokat kezelő programokkal lejátszható, így ahhoz további konvertálás nem szükséges.

Szeretnénk felhívni szíves figyelmét, hogy a hangfelvétel megkeresések, panaszok és hibabejelentések kivizsgálása, továbbá az előfizetőnek nyújtott szolgáltatás megfelelőségének és minőségének ellenőrzése, - ide értve az ügyfél és a szolgáltató közötti esetleges jogvitának az eldöntését szolgáló bizonyíték biztosítását is -, céljából készült. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az előfizető vagy más érintett hangfelvétel rendelkezésre bocsátáshoz való joga nem érintheti hátrányosan mások, így a Vodafone képviseletében eljáró munkavállalóink és más természetes személyek jogait és szabadságait. Ennek érdekében, az előfizető vagy más érintett a hangfelvételt nem jogosult nyilvánosságra hozni, továbbá annak harmadik személy részére történő hozzáférhetővé tétele nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait, amelyért a jogi felelősség az előfizetőt vagy más érintettet terheli.

Tájékoztatjuk, hogy a Vodafone telefonos ügyfélszolgálatával folytatott minden beszélgetésről hangfelvételt készít, ezért amennyiben nem szeretné, hogy a telefonos ügyintézés alkalmával arról hangfelvétel készüljön, ügyintézését személyesen végezheti üzleteinkben vagy viszonteladóinknál, illetve írásban is fordulhat hozzánk, a megadott elérhetőségeink bármelyikén.