Nemzetközi irányelvek gondoskodnak róla, hogy minden mobileszköz és a hozzájuk tartozó bázisállomások is a Nemzetközi Nem-ionizáló Sugárvédelemi Bizottság (ICNIRP) által megállapított, szigorú rádiófrekvenciás (RF) expozíciós határértékek között üzemeljenek. Az irányelvek jelentős mértékű biztonsági ráhagyást tartalmaznak, és alapjául szolgálnak technológiánk biztonságának garantálásához.

Felelős vállalatként a Vodafone teljes mértékben betartja a nemzetközi irányelveket, és ugyanezt várja el gyártóitól és beszállítóitól is. Kialakításánál fogva a Vodafone által értékesített minden telefon és egyéb készülék, valamint a Vodafone által üzemeltetett összes bázisállomás teljes mértékben megfelel az ICNIRP irányelveinek.

Mobiltelefonok

A SAR (specifikus abszorpciós ráta) az elektromágneses mezőknek való kitettség (expozíció) elfogadott nemzetközi mértékegysége. Vásárláskor az adott mobilkészülék egységes tesztfeltételek szerint meghatározott SAR-értékét a termékre vonatkozó biztonsági információk között adják meg. Számos gyártó a saját honlapján vagy a Mobilgyártók Fóruma honlapján is megadja ezeket az információkat.

A Nemzetközi Nem - ionizáló Sugárvédelemi Bizottság (ICNIRP) elnevezésű grémium irányelvei szerint az egy mobilkészülékre javasolt SAR-érték maximuma 2W/kg. Az ezen érték alatt üzemelő összes mobileszköz biztonságosnak tekinthető.

Léteznek olyan országok, amelyek bizonyos mértékig eltérő SAR-határértéket alkalmaznak, ezért a mobilkészülékeket tesztelésnek vetik alá, hogy azok biztosan megfeleljenek a készüléket értékesítő országra vonatkozó SAR-értéknek. A Vodafone megköveteli gyártóitól, hogy határozzák meg a fülhöz vagy a testhez közel tartott mobileszközökre vonatkozó rádiófrekvenciás mezőből (RF) származó, az emberi test által felszívott energia mennyiségét – azaz a mobileszközök specifikus abszorpciós rátáját (SAR).

A Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság (IEC) 2010 áprilisában hozta nyilvánosságra szabványát a testhez közeli mobilkészülék-használatra vonatkozóan, amely azonban még nem került be az Európai Unió szabályozásába. Aktívan kiállunk a szabvány európai szintű alkalmazása mellett, azonban addig is megköveteljük az FCC módszertan szerinti tesztelést.

A gyerekek és a mobilkészülékek

Minden telefonunk és készülékünk megfelel a nemzetközi előírásoknak, amelyek mindenki számára védelmet nyújtanak.

A Nemzetközi Nem-ionizáló Sugárvédelemi Bizottság (ICNIRP) irányelveit oly módon alakították ki, hogy azok a teljes lakosságot megóvják, függetlenül az illető korától; továbbá jelentős biztonsági ráhagyást is tartalmaznak.

A gyerekek tanuláshoz, játékhoz és internetes böngészéshez használják mobiltelefonjukat. A szülők egy része aggódik, hogy a készülékek rendszeres használata káros hatással lehet gyermeke egészségére. Hogy a szülők tájékozott döntést hozhassanak gyermekeik mobilhasználatáról, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és társszervezetei által közzétett információkkal és tanácsokkal látjuk el őket.

A hazai és nemzetközi szakértői vélemények többsége – beleértve az Egészségügyi Világszervezetét is – arra a következtetésre jutott, hogy az eddig végzett kutatások nem szolgáltattak arra vonatkozó bizonyítékot, hogy ezen eszközök használata veszélyt jelentene az emberek egészségére.

“Az elmúlt két évtizedben számos tanulmány készült annak felmérésére, hogy a mobiltelefonok potenciális veszélyt jelentenek-e az emberek egészségére. Ezidáig az elvégzett tanulmányok nem azonosítottak a mobiltelefonok használatából eredő, negatív egészségügyi hatást.” WHO 2014. október

Mivel a mai fiatalok várhatóan sokkal hosszabb ideig használnak mobiltelefont az életük során, a WHO egyik elsődleges célja, hogy további kutatásokat végezzen ezen a területen. A gyerekek mobilhasználata, illetve a 10 évnél hosszabb ideig történő használat egyaránt tárgyát képezi a jelenleg folyó kutatásoknak. A Vodafone szorosan figyelemmel kíséri az ilyen irányú kutatások eredményét, valamint a nemzetközi szervezetek – pl. a WHO – véleményét.

Kutatási programok

A Vodafone elkötelezett a mobileszközök és bázisállomások egészségre gyakorolt hatásainak tudományos feltárása iránt, ezért finanszírozást biztosít olyan független tudományos kutatások számára, amelyek célja az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által meghatározott legfontosabb területek megismerése. Mindezt olyan nemzeti kutatási programok és finanszírozási szervezetek segítségével valósítjuk meg, mint a ’Mobil távközlési és egészségkutatási program’ (MTHR 2) második fázisa az Egyesült Királyságban, a ’Német mobil távközlési kutatási program’ (DMF II), valamint a GSM Szövetség (GSMA), ezzel biztosítva, hogy az iparág ne befolyásolhassa a kutatások eredményeit. A kutatók részéről érkező, technikai tanácsadásra vonatkozó kéréseket is teljesítjük.

2001 óta jelentős számú szakértői szemle született a mobileszközök, adótornyok és az egészség témájában különböző szakértői fórumok által világszerte közzétett tanulmányokról. Ez az oldal a szakértői fórumok által közzétett szemlék összefoglalását tartalmazza.

Szakértői szemlék

A tudósok és a közegészségügyi szakemberek az emberi egészségre leselkedő veszélyeket a rendelkezésre álló bizonyítékok összessége, nem pedig egyedi tudományos tanulmányok alapján értékelik. A bizonyítékokat az adott területen aktív szakértői fórumok értékelik. Mi is ilyen szakértői szemlékből merítjük a mobileszközök, adótornyok és az egészség témájában adott tanácsainkat. Csakis elismert nemzeti és nemzetközi egészségügyi szervezetek - mint pl. az Egészségügyi Világszervezet (WHO), a Holland Egészségügyi Tanács (HCN), a Svéd Sugárbiztonsági Hatóság (SSM – korábbi nevén Svéd Sugárvédelmi Hatóság vagy SSI) és az Egyesült Királyság Egészségvédelmi Szervezete (HPA) által megbízott fórumok véleményét vesszük figyelembe.

Bővebb információ:

https://www.vodafone.com/what-we-do/public-policy/mobiles-masts-and-health

5G

Az 5G teljesíti az elektromágneses mezőknek való kitettség mértékére vonatkozó nemzetközi irányelvek előírásait, mindenki számára védelmet nyújtva az összes ismert egészségügyi veszély ellen.

A több évtizednyi kutatómunka eredményeit tükröző irányelveket rendszeresen független közegészségügyi hatóságok és szakértői csoportok vizsgálják felül és teszik közzé, mint pl. a Nem-ionizáló Sugárvédelem Nemzetközi Bizottsága (ICNIRP) és az Egészségügyi Világszervezet (WHO).