Nemzetközi irányelvek gondoskodnak róla, hogy minden mobileszköz és a hozzájuk tartozó bázisállomások is a Nemzetközi Nem-ionizáló Sugárvédelemi Bizottság (ICNIRP) által megállapított, szigorú rádiófrekvenciás (RF) expozíciós határértékek között üzemeljenek. Az irányelvek jelentős mértékű biztonsági ráhagyást tartalmaznak, és alapjául szolgálnak technológiánk biztonságának garantálásához.

Felelős vállalatként a Vodafone teljes mértékben betartja a nemzetközi irányelveket, és ugyanezt várja el gyártóitól és beszállítóitól is. Kialakításánál fogva a Vodafone által értékesített minden telefon és egyéb készülék, valamint a Vodafone által üzemeltetett összes bázisállomás teljes mértékben megfelel az ICNIRP irányelveinek.

Mobiltelefonok

A SAR (specifikus abszorpciós ráta) az elektromágneses mezőknek való kitettség (expozíció) elfogadott nemzetközi mértékegysége. Vásárláskor az adott mobilkészülék egységes tesztfeltételek szerint meghatározott SAR-értékét a termékre vonatkozó biztonsági információk között adják meg. Számos gyártó a saját honlapján vagy a Mobilgyártók Fóruma honlapján is megadja ezeket az információkat.

A Nemzetközi Nem - ionizáló Sugárvédelemi Bizottság (ICNIRP) elnevezésű grémium irányelvei szerint az egy mobilkészülékre javasolt SAR-érték maximuma 2W/kg. Az ezen érték alatt üzemelő összes mobileszköz biztonságosnak tekinthető.

Léteznek olyan országok, amelyek bizonyos mértékig eltérő SAR-határértéket alkalmaznak, ezért a mobilkészülékeket tesztelésnek vetik alá, hogy azok biztosan megfeleljenek a készüléket értékesítő országra vonatkozó SAR-értéknek. A Vodafone megköveteli gyártóitól, hogy határozzák meg a fülhöz vagy a testhez közel tartott mobileszközökre vonatkozó rádiófrekvenciás mezőből (RF) származó, az emberi test által felszívott energia mennyiségét – azaz a mobileszközök specifikus abszorpciós rátáját (SAR).

A Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság (IEC) 2010 áprilisában hozta nyilvánosságra szabványát a testhez közeli mobilkészülék-használatra vonatkozóan, amely azonban még nem került be az Európai Unió szabályozásába. Aktívan kiállunk a szabvány európai szintű alkalmazása mellett, azonban addig is megköveteljük az FCC módszertan szerinti tesztelést.