Go Easy 17 GB-tal.
Adattal teli csomag,
kedvező áron.

Go Easy
4 910 Ft/hó
  • 17 GB
    belföldi és EU adat
  • 20 Ft perc/SMS
    belföldön magyar, az EU-ból magyar és EU-s számokra

Adatban erős

Go Easy tarifacsomaggal havonta 17 GB -ot kapsz

Go Easy 17 GB
Go Easy pay as you go

Annyit fizetsz a hívásaidért amennyit telefonálsz

Használat után fizetsz a hívásaid és SMS-eid után, egységesen 20 Ft-ot/perc, SMS áron, belföldön magyar, az EU-ból magyar és EU-s számokra.

További jogi információk

Vodafone Go Easy ajánlat visszavonásig érhető el egyéni előfizetők részére. A számlázás egyperces egységekben történik. A tarifacsomag része 15 GB adat, melyen felül 2 GB további adat jár új szerződéskötés, vagy hosszabbítás esetén.

A szerződés megkötésével egyidejűleg kérhető a Vodafone EU Roaming szolgáltatás díjmentes aktiválása, mellyel a Szolgáltató által meghatározott roaming-hálózatokon a magyarországi hívószámokra irányuló normál díjas hívások/SMS/MMS-ek az Előfizető által használt szolgáltatáscsomag Vodafone Magyarország hálózatán alkalmazott belföldi normál díján történő elszámolásán túl a tarifacsomagjukban meghatározott adatkeretük erejéig és annak terhére forgalmazhatnak adatot. A partnerhálózatok aktuális listája a www.vodafone.hu/redeu oldalon érhető el. A szolgáltatás a sikeres megrendelést követően annak lemondásáig aktív marad. Részletes leírás a kedvezményes roaming-díjakról Vodafone EU Roaming használata során az ÁSzF 2. sz. Díjszabásról szóló mellékletének 4.2 pontjában található. A Vodafone EU Roaming életvitelszerű magyarországi tartózkodás esetén, utazások során vehető igénybe és használata során a külföldi, magyarországi hívószámokra irányuló hívások, SMS-ek és MMS-ek használata, illetve a külföldön felhasznált adatmennyiség mértéke (tarifacsomagban foglalt adatforgalom és kiegészítő adatopciók együttvéve) nem haladhatja meg a belföldi használat négy havi számlázási ciklusonként vett átlagát, valamint a vizsgált időszakban a szabályozás hatálya alá eső ország roaming partnerének hálózatán forgalmazott napok száma nem haladhatja meg a Vodafone Magyarország hálózatán forgalmazott napok számát (méltányos használat). Amennyiben a méltányos használat feltételei nem teljesülnek, illetve amennyiben a figyelmeztetést követő két héten belül az Előfizető tényleges fogyasztásra vagy jelenlétre vonatkozó használati mintázatát nem változtatja meg, a Szolgáltató az 531/2012/EU rendelet szerinti többletdíj alkalmazására jogosult a figyelmeztetés napjától kezdve. A többletdíj mértéke az 1-es roaming díjzóna országaiba történő hívásindítás esetén: 12,56 Ft/perc; SMS küldés esetén: 3,92 Ft/SMS; MMS küldés esetén: 3,02 Ft/MMS; adatforgalom az 1-es roaming díjzóna országaiban: 2,50 Ft/MB. Svájcra, Törökországra és Monacóra a méltányossági feltételeket elkülönítetten vizsgáljuk a 1-es roaming díjzóna országaitól. Nem rendeltetésszerű használat esetén a Vodafone fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítést követően a Vodafone EU Roaming szolgáltatást adott előfizetés tekintetében törölje, mely esetben az érintett Előfizetők a mindenkori forgalmi díjas roaming díjazás, illetve Európai Gazdasági Térség területén Szabályozott Európai Roaming díjszabás feltételei alapján használhatják készüléküket külföldön.

Havidíjas Előfizetői Szerződés esetén az Előfizető előzetes hitelképesség-vizsgálaton esik át. Az eredmény függvényében a Vodafone jogosult a szolgáltatás igénybevételét előleg vagy egyéb, más biztosíték (pl. bankgarancia, kezesség stb.) adásához kötni. Ha az Előfizetői Szerződés hatályba lépését követő határozott időn belül az Előfizető érdekkörében felmerülő okból az Előfizetői Szerződés megszüntetésére kerül sor, az ÁSzF 8.2.2 pontjában, illetve az Adásvételi szerződésben meghatározott mértékű kötbér fizetendő. Új tarifacsomagjaink elektronikus számlával vehetők igénybe, ami azt jelenti, hogy az esedékes számlák és az egyéb értesítések az e-mail vagy SMS értesítést követően elektronikus úton lesznek elérhetők, és az e-számla felületre történő bejelentkezés után megtekinthetők, illetve letölthetők. Sárga csekken történő befizetési igény esetén további részletek a 1270-es telefonszámon.

Részletes feltételek a belföldi hálózatból díjmentesen hívható 1270-es telefonszámon és az ÁSzF 7. sz. Akciókról szóló mellékletének 2.9 pontjában.